Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken een werkgever en een werknemer schriftelijk afspraken over de manier waarop de werknemer zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen. Het is een plan waarin staat hoe een werknemer zich op korte termijn in zijn huidige functie gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie gaat groeien.Ook staat erin welke ambities de werknemer heeft. De werknemer en werkgever spreken concreet af hoe de werknemer zijn leerdoelen en ambities kan realiseren.

Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen. Vaak wordt het POP gebruikt in het kader van competentiemanagement of een leven lang leren. Voor het goede functioneren van een werknemer is ontwikkeling in ieder geval van groot belang.

Nieuws

Hoe geven werkgevers nieuwe vacatures vorm?

15-09-2023

Vooral de toekomstig leidinggevende en de HR-afdeling zijn betrokken bij het opstellen van een competentie- en kwalificatieprofiel voor een...

Werknemers willen open en transparante communicatie

13-09-2023

Werknemers zouden graag zien dat hun leidinggevenden beter communiceren. Dat hebben ze nog liever dan een verhoging van hun salaris. Dit bli...

Scholing werknemer lijkt vooral eigen verantwoordelijkheid

18-07-2023

Een derde van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor de scholing die nodig is om hun duurzame inzetbaarheid te v...

Goed presteren maakt nog geen goede manager

21-06-2023

Lopen er in de organisatie talentvolle werknemers rond in wie de leidinggevende toekomstige leiders ziet, dan is het zaak om deze mensen op...