Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

In een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken een werkgever en een werknemer schriftelijk afspraken over de manier waarop de werknemer zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen. Het is een plan waarin staat hoe een werknemer zich op korte termijn in zijn huidige functie gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie gaat groeien.Ook staat erin welke ambities de werknemer heeft. De werknemer en werkgever spreken concreet af hoe de werknemer zijn leerdoelen en ambities kan realiseren.

Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen. Vaak wordt het POP gebruikt in het kader van competentiemanagement of een leven lang leren. Voor het goede functioneren van een werknemer is ontwikkeling in ieder geval van groot belang.

Nieuws

Coaching is niet geschikt voor elke situatie

27-06-2024

Een coachingstraject om het functioneren te verbeteren, kan erin resulteren dat werknemers effectiever en efficiënter werken. Wat het exacte...

Delegeer bij drukte operationele en routinematige taken

13-06-2024

Leidinggeven kan zorgen voor overuren maken, werk mentaal 'mee naar huis nemen', achter de feiten aanlopen en een verhoogde werkdruk. Wellic...

Ontwikkeling stokt bij leidinggevende functie

05-06-2024

Een leidinggevende functie lijkt het hoogst haalbare voor de meeste werknemers in een organisatie. Eenmaal in een leidinggevende functie vin...

Ambities omzetten in reële doelen

08-05-2024

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een waardevol middel om werknemers te helpen hun ambities om te zetten in concrete doelen. Zo kun...