Tools

Zo voert u goede onboardingsgesprekken

Gesprekshandleiding | Werving en selectie | 04-03-2024

Gebruik deze gesprekshandleiding om uw nieuwe werknemers goed van start te laten gaan in uw organisatie.

Social media in het relatiebeding

Video | Arbeidsovereenkomst | 29-02-2024

Maakt u in een relatiebeding afspraken over contacten via social media, dan moeten die afspraken voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Vaststellen uitwisselbare functies

Stappenplan | Ontslag | 22-02-2024

Stel met behulp van dit stappenplan de uitwisselbaarheid van functies vast bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Ontslagvolgorde bij reorganisatie vóór afspiegeling

Stappenplan | Ontslag | 22-02-2024

Met dit stappenplan stelt u snel vast welke werknemers u als eerste moet ontslaan bij bedrijfseconomisch ontslag en in welke volgorde.

Voor- en nadelen van een beëindigingsovereenkomst

Checklist | Ontslag met wederzijds goedvinden | 22-02-2024

Gebruik deze checklist om alle voors en tegens af te wegen van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Neutrale gronden voor de beëindigingsovereenkomst

Checklist | Ontslag met wederzijds goedvinden | 22-02-2024

Gebruik deze checklist om een kant-en-klare neutrale grond over te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag

Checklist | Ontslag | 22-02-2024

Gebruik deze checklist om per bedrijfseconomische grond vaststellen welke informatie u met de ontslagaanvraag moet meesturen.

Serieuze arbeidsrisico's bij zittend beroep

Video | Gezondheid werknemer | 22-02-2024

Minder bewegen in combinatie met veel zitten, brengt risico's voor de gezondheid van de werknemers met zich mee. Hoe gaat u daarmee om?

Regeling bezwaar bij harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 20-02-2024

Gebruik dit reglement voor een interne bezwaarprocedure bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Voorwaarden voor flexibel belonen via cafetariaregeling

Checklist | Beloning | 19-02-2024

Uitruilen van loon via een cafetariaregeling is niet altijd mogelijk. Wat zijn de voorwaarden voor deze vorm van flexibel belonen?