Tools

Minstens eenmaal per jaar recht op vakantiegeld

Video | Beloning | 30-03-2023

Volgens de wet moet vakantiegeld minimaal 8% van het brutoloon zijn, en moet u het minimaal één keer per jaar uitbetalen.

Handboek Loonheffingen 2023 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 28-03-2023

De pdf van Handboek Loonheffingen 2023, uitgave 2 bevat de regels voor de loonheffingen in 2023. En een register!

Beroepschrift indienen bij Belastingdienst

Maatwerkbrief | Bezwaar en beroep | 24-03-2023

Heeft u een fiscaal geschil met de Belastingdienst en wilt u bezwaar indienen tegen de opgelegde aanslag? Dit model biedt hulp.

Standaard bezwaarschrift Belastingdienst

Maatwerkbrief | Contact met de Belastingdienst | 24-03-2023

Dien binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in met behulp van deze handige maatwerkbrief.

Instructie verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling

Video | Contact met de Belastingdienst | 20-03-2023

Als uw onderneming een aanslag niet direct kan betalen, kunt u met dit formulier een verzoek indienen voor een betalingsregeling.

Aandachtspunten voor de BTW-controle

Checklist | Aangifte BTW | 10-03-2023

Waar let de Belastingdienst op bij de controle van uw BTW-aangifte? In deze checklist vindt u de punten die de controleur bekijkt.

Vrije ruimte en eindheffing WKR berekenen

Rekentool | Werkkostenregeling (WKR) | 08-03-2023

Met deze rekentool kunt u eenvoudig de vrije ruimte van de WKR voor uw organisatie berekenen en toetsen.

Resultaat uit overige werkzaamheden of winst uit onderneming

Video | Inkomstenbelasting (IB) | 23-02-2023

Het is niet altijd duidelijk of inkomsten als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden moeten worden gezien.

Voorbeeld reglement verlofsparen

Reglement | Vakantiedagen | 14-02-2023

Gebruik dit reglement om verlofsparen in uw organisatie te regelen.

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW berekenen

Rekentool | Aangifte loonheffingen | 14-02-2023

Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 en 2023.