Fiets van de zaak

Veel organisaties bieden aan hun werknemers fiscaalvriendelijk een fiets aan. Dat kan op drie manieren. De werkgever kan de fiets aan de werknemer vergoeden of verstrekken. In dat geval wordt de werknemer eigenaar van de fiets en kan hij ermee doen wat hij wil. De werkgever moet de waarde van een fiets tot het loon van de werknemer rekenen of onderbrengen in de vrije ruimte. 

Van een fiets van de zaak is formeel alleen sprake bij een fiets die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt (de werkgever blijft eigenaar van de fiets en de werknemer moet de fiets bij uitdiensttreding ook weer inleveren). In dat geval moet de werkgever voor het privégebruik van de fiets van de zaak standaard 7% per jaar bij het loon van de werknemer tellen.

Nieuws

Rapportageplicht over kilometers definitief uitgesteld

05-12-2023

De ministerraad heeft besloten dat werkgevers met minimaal 100 werknemers pas vanaf 1 juli 2024 verplicht zijn om te rapporteren over het za...

Pas per 1 juli 2024 rapporteren over werknemerskilometers

31-10-2023

Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit gaat waarschijnlijk niet in per 1 januari 2024, maar per 1 juli 2024. Dit besluit r...

Bijtelling fiets in vrije ruimte? Niet op de loonstrook

07-08-2023

Voor een ter beschikking gestelde fiets aan de werknemer geldt een bijtelling. Deze bijtelling is normaal gesproken loon van de werknemer, m...

Overheidscampagne om werknemer op de fiets te krijgen

09-05-2023

Volgens de overheid kunnen werknemers vaker de fiets pakken om naar hun werk te gaan, maar doen ze dat niet uit gewoonte. Om ze te stimulere...