Infographics

Stuurgroep strategische personeelsplanning (SPP) samenstellen

Strategische personeelsplanning (SPP) 21-03-2023

Voordat u begint met het SPP-proces is het aan te raden een stuurgroep in te stellen. De stuurgroep maakt vooraf en gedurende het proces keuzes over onder andere afbakening,...

Financieel cv vragen

Personeelsdossier 16-03-2023

Een werkgever kan een financieel cv krijgen van een sollicitant. Hier staat in of de werkgever één of meer personeelssubsidies kan ontvangen, zoals een...

Stakingen

Arbeidsrecht 14-03-2023

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte 10-03-2023

Een werkgever moet een werknemer bij ziekte in principe maximaal twee jaar het loon doorbetalen. Er kunnen afspraken zijn over wachtdagen en re-integratie.

Aandachtspunten bij de aanpak van disfunctioneren

Functioneren en beoordelen 09-03-2023

Disfunctioneren is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van het afgesproken werk. Dit niet-functioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, gebreken...

Generatiepact voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid 15-02-2023

Door de vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd is de gemiddelde werknemer steeds ouder. Een generatiepact kan een manier zijn om oudere werknemers langer op een...

Schone handen in 10 stappen

Preventie 14-02-2023

Regelmatig de handen wassen met zeep verkleint de kans op verspreiding van virussen en bacterien.

Tijdspad verkiezingsrace OR

OR-verkiezingen 14-02-2023

De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag...

Ramadan 2023

Arbeidstijden 01-02-2023

Ramadan is een vastenmaand waarin moslims niet eten, drinken, roken of vrijen tussen zonsopkomst en zonsondergang. De start en het eind van de vastentijd...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW 01-02-2023

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...