Arbeidsvoorwaarden

Voordat een werkgever en een werknemer met elkaar in zee gaan, bespreken zij samen onder welke voorwaarden de werknemer de arbeid gaat verrichten. Natuurlijk komen hierbij het loon en de uren die de werknemer per week zal werken ter sprake, maar naast deze primaire arbeidsvoorwaarden zijn er ook secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een auto van de zaak, een reiskostenvergoeding of een opleiding op kosten van de werkgever.

Op deze pagina vindt u het nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hier verdiepingsartikelen en praktische tools, zoals stappenplannen en voorbeeldreglementen. Voor meer specifieke informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Wat zijn de financiële mogelijkheden en wat schrijft de cao voor?

Wat de organisatie een werknemer kan aanbieden, is afhankelijk van de financiële mogelijkheden, hoe graag de werkgever de werknemer aan zich wil binden en wat er bepaald is in de wet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

 

Wat is een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon?

Flexwerkers | Publicatiedatum 20-06-2022

We lezen dat er per 1 augustus 2022 een nieuwe wet is die regelt dat werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon bij hun werkgever een verzoek...

Wat zijn de regels voor een arbeidsmarkttoeslag?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 10-06-2022

Omdat de arbeidsmarkt historisch krap is, wil onze organisatie werknemers in moeilijk te vervullen functies een extra arbeidsmarkttoeslag betalen om ze maar binnen te...

Wat zijn primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 06-04-2022

Ik hoor over primaire, secundaire, tertiaire en zelfs quartaire arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de verschillen hiertussen? Is dit ergens vastgelegd?

Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-01-2022

Feestdagen zijn – zelfs in deze tijden van afstand houden en thuiswerken – voor veel werknemers een welkome onderbreking van het dagelijkse werk....

Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 23-02-2021

In deze toolbox staan voorbeelden van personeelsregelingen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, onkosten, vakantie, verlof, verzuim, ongewenst gedrag, huisregels en gedrag....

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden 7 minuten | 20-06-2022

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

OR & afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 07-06-2022

Arbeidsvoorwaarden zijn alle voorwaarden op basis waarvan een werknemer arbeid verricht voor een werkgever. Er zijn zogenoemde primaire en s...

Nieuwe regels voor uw informatieplicht bij indiensttreding

Arbeidsovereenkomst 6 minuten | 03-06-2022

Onder welke voorwaarden een werknemer bij u komt werken, zult u in de arbeidsovereenkomst vastleggen. In de wet is bepaald welke informatie...

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 28-04-2022

Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden gaat vaak niet zonder slag of stoot. Komen de werkgever en de werknemer er in onderling overleg niet uit, dan gelden de regels voor...

Hybride werken voor altijd

Hybride werken Publicatiedatum 02-11-2021

Veel werkgevers en werknemers zullen na de coronapandemie niet volledig terugkeren naar de oude situatie, maar kiezen voor een combinatie van thuiswerken en werken op...

Reorganiseren zonder ontslagen

Reorganisatie Publicatiedatum 12-05-2021

Bij een reorganisatie hoeven niet altijd gedwongen ontslagen te vallen. Sterker nog: afscheid nemen van werknemers is niet de enige manier om te reorganiseren. Er zijn...

De gevolgen van corona voor het Nederlandse mkb

Corona-advies Publicatiedatum 17-12-2020

De coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor het Nederlandse bedrijfsleven. Organisaties hebben hun strategie aan moeten passen en hun budgetten moeten herzien....

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbeidsvoorwaarden?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie