Bedrijfshulpverlening (bhv)

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal bhv’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. 

Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de bhv'er drie hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de bhv'er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, te evacueren. Om te zorgen dat de bhv'er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

Nieuws

Repressieve maatregelen niet altijd te voorkomen

22-11-2023

Soms zijn risicovolle omstandigheden dusdanig dat alleen preventieve maatregelen onvoldoende veiligheid bieden. De werkgever moet dan terugg...

Motto Dag van de BHV: 112 en BHV, daar red je levens mee!

24-10-2023

Op maandag 6 november 2023 is het Dag van de BHV. Het thema van dit jaar is ‘BHV en 112, daar red je levens mee!’ Het belang van bhv beperkt...

Blussen brand voor bhv soms op tweede plaats

31-08-2023

Het motto van de bhv is niet voor niets ‘veiligheid eerst’. De bhv’er slaat eerst alarm en brengt personen in veiligheid. Het blussen van br...

Oplaadbare accu bij onzorgvuldig gebruik extra risico

08-08-2023

Nu mensen ook op het werk in toenemende mate oplaadbare accu’s bij zich hebben, is het belangrijk om daar bij de brandpreventie rekening mee...

Recent verschenen

Samenwerken met arboprofessionals

infographic | 10-10-2023

Een ontruimingsplan opstellen

checklist | 29-09-2023

Bhv moet preventief te werk gaan tegen brand

verdiepingsartikel | 15-08-2023

Beschermd bij alleen werken

verdiepingsartikel | 07-08-2023

Bedrijfshulpverlening

infographic | 08-05-2023