Auto van de zaak

Een auto van de zaak is voor werknemers een mooie arbeidsvoorwaarde. Vooral voor de inkomstenbelasting en BTW heeft een ter beschikking gestelde auto grote gevolgen. Bij privégebruik moet er meestal een bijtelling op het loon plaatsvinden. Een auto van de zaak brengt voor de werkgever heel wat administratieve rompslomp met zich mee. Het is belangrijk dat uw organisatie zich aan de regels houdt van de bijtelling, want anders kunt u met nare financiële consequenties te maken krijgen. De Belastingdienst kan in zulke gevallen namelijk naheffingsaanslagen en eventueel boetes opleggen. Voor bestelauto's van de zaak gelden soms aangepaste regels.

Uitgelicht

Rittenadministratie personenauto's

Een werknemer die zijn auto van de zaak ook privé gebruikt, moet kunnen aantonen dat hij op jaarbasis maximaal 500 kilometer privé...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 13-08-2019

Wat gaat de auto van de zaak in 2020 kosten?

Volgend jaar en de jaren erop worden de maatregelen die zijn genomen om het gebruik van de elektrische auto te stimuleren flink versoberd....

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 23-12-2019

Kan ik de bijtelling achterwege laten als privégebruik...

Als ik een overeenkomst opstel tussen mij en de werknemer waarin staat dat privégebruik van auto verboden is, kan ik dan de...

Vraag en antwoord
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 10-06-2020

Het aantonen van beperkt privégebruik van de auto...

Een auto van de zaak is voor werknemers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Meestal mag de werknemer de auto ook voor privéritjes...

Verdiepingsartikel
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 16-06-2020

 

Toolboxen

Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen

Auto van de zaak Publicatiedatum 02-09-2019

Bij het terbeschikking stellen van een auto van de zaak moet de werkgever een aantal knopen doorhakken, voordat de werknemer de auto in kan stappen. Er moeten afspraken...

Tools

Verdiepingsartikelen

Het aantonen van beperkt privégebruik van de auto van de zaak

Auto van de zaak 6 minuten | 16-06-2020

Een auto van de zaak is voor werknemers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Meestal mag de werknemer de auto ook voor privéritjes gebruike...

De bijtelling privégebruik auto van de zaak corrigeren

Auto van de zaak 7 minuten | 14-08-2019

Bij de bijtelling wegens privégebruik is de kans op een fout in de salarisadministratie niet ondenkbeeldig. Bijvoorbeeld omdat de catalogusw...

Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

Auto van de zaak 4 minuten | 14-08-2019

Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als loon in natura. De auto van de zaa...

Infographics

Elektrische auto van de zaak in de toekomst

Auto van de zaak Publicatiedatum 17-10-2019

De bijtelling voor de elektrische auto gaat de komende jaren in stappen omhoog. Hierdoor zal in 2026 voor nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage...

Verklaringen voor de (bestel)auto van de zaak

Auto van de zaak Publicatiedatum 04-09-2019

De werkgever hoeft geen rekening te houden met de bijtelling voor het privégebruik van de (bestel)auto van de zaak als hij een 'Verklaring geen privégebruik...

Vraag en antwoord

Hoe verrekenen we verlofdagen met eigen bijdrage?
Stel dat op het salaris van de werknemers die ook privé met de auto van de zaak rijden € 100 wordt ingehouden en dat ze 7 dagen verlof inleveren. De vraag is dan wat de waarde is van de ingeleverde dagen. Het inleveren van dagen is in dit geval te beschouwen als een beloning... Lees het hele antwoord