Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Sinds de komst van de Wet werk en zekerheid in 2017 was de laatste grote aanpassing de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020. Het arbeidsrecht regelt alles met betrekking tot de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Voor meer specifieke informatie over arbeidsrecht kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op een rijtje

Soms zijn arbeidsvoorwaarden al in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geregeld, maar ook daar moet het arbeidsrecht natuurlijk in acht worden genomen. Op deze pagina vindt u het arbeidsrechtelijke nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hier verdiepingsartikelen en praktische tools, zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer.

 

Wat zijn de regels bij een staking?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 07-03-2023

In de eerste maanden van 2023 zijn er relatief veel acties en stakingen geweest. Welke regels gelden er bij stakingen?

Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 07-03-2023

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang?

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | Publicatiedatum 28-02-2023

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...

Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Loonadministratie Publicatiedatum 15-02-2023

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding...

Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 25-08-2022

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of na...

De administratie bij nieuwe werknemers in vijf stappen

Indiensttreding Publicatiedatum 14-07-2022

De komst van een nieuwe werknemer zet veel administratieve processen in gang. De werkgever moet van alles over de werknemer weten en voor de werknemer regelen, maar mag...

Zo berekent u de correcte transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 07-01-2022

Werknemers die onvrijwillig uit dienst gaan, hebben recht op een transitievergoeding van hun werkgever. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer...

Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag Publicatiedatum 16-06-2020

Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie....

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 02-01-2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk? Deze toolbox zet het...

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst 6 minuten | 07-03-2023

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW 5 minuten | 02-03-2023

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

Waarom de Deliveroo-zaak belangrijk is voor iedere werkgever

Flexwerkers 4 minuten | 14-02-2023

In de wet staat dat een arbeidsovereenkomst de overeenkomst is ‘waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere p...

Stakingen

Arbeidsrecht Publicatiedatum 14-03-2023

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

Welke overeenkomst voor de dga?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 04-10-2022

Een dga kan zijn werk doen op basis van een arbeidsovereenkomst of via een managementovereenkomst. De eerste maakt hem in feite een werknemer, bij het tweede contract...

Studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 25-08-2022

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde tijd...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-07-2022

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Heeft u een vraag over Arbeidsrecht?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbeidsrecht?

Dick van Deventer
Dick van Deventer
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie