Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is continu in beweging; de ene wetswijziging volgt de andere op. Daarnaast kent de wet dwingend recht, driekwart dwingend recht (waarbij alleen bij cao van afgeweken mag worden) en semi-dwingend recht (waarbij in de cao of in de individuele, schriftelijke overeenkomst vanaf geweken mag worden). Ook doen rechters regelmatig uitspraken over de interpretatie van wetten, cao's en afspraken in de arbeidsovereenkomst. Deze themapagina helpt u bij het vinden van een weg in deze lastige materie.

Nieuws

Werkgevers ontlopen betaling van transitievergoeding

04-04-2024

In principe hoort elke werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt een transitievergoeding te ontvangen, maar in de praktijk gebeurt dat va...

Discretionaire bevoegdheid voor bonus onder de loep

08-02-2024

In de arbeidsovereenkomst of bonusregeling staat vaak dat de werkgever bepaalt of een werknemer recht heeft op een bonus, ook wel de ‘discre...

Mondeling ontslag? Schriftelijk laten bevestigen!

23-11-2023

Een werknemer dient zijn ontslag in, maar heeft enkele dagen later spijt. De baan waarop hij solliciteerde wordt bijvoorbeeld toch niet aang...

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

12-09-2023

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...