Flexwerkers

Organisaties werken steeds vaker met flexwerkers. Zo kan een organisatie zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de markt. Door het inzetten van freelancers, zzp'ers, gedetacheerden of uitzendkrachten, werkt een werkgever met arbeidskrachten die niet bij de organisatie in dienst treden. Als er minder werk beschikbaar is, kan de werkgever besluiten om deze flexwerkers niet meer in te zetten. Daarnaast kan een werkgever kiezen voor het aannemen van oproepkrachten die hij meer of minder kan oproepen. Flexwerkers genieten minder arbeidsrechtelijke bescherming dan werknemers in vaste dienst. Wel bestaan er een aantal regels om flexwerkers tegemoet te komen, zoals het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst en het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid.

Uitgelicht

Zelfstandigenaftrek gaat helemaal verdwijnen

Uit een advies van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap aan het kabinet blijkt dat de belastingvoordelen voor zelfstandigen...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2020

Commissie wil rigoureus ingrijpen op arbeidsmarkt

De verschillen tussen flexwerkers, zelfstandigen en werknemers moeten kleiner worden en werkgevers en werknemers moeten meer gaan investeren...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2020

Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht

De werkgever moet oproepkrachten na 12 maanden vaste uren bieden: met deze maatwerkbrief is het correct geregeld. De Wet arbeidsmarkt...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 01-07-2020

Geldt een termijn voor het intrekken van een opdracht...

Ik heb een oproepkracht opgeroepen, maar zijn inzet blijkt toch niet nodig. Moet ik dit binnen een bepaalde tijd laten weten om kosten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

WAB onder de loep na woelig half jaar

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 27-07-2020

De Wet werk en zekerheid (WWZ) werd in 2015 in zo’n rap tempo ingevoerd, dat later herstelwetgeving noodzakelijk bleek te zijn. Het ging daa...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Hoe kunnen we de werkplek voorbereiden op de terugkeer naar kantoor?
Het risico van besmetting met het coronavirus is nog niet geweken, en de werkgever heeft de plicht werknemers tegen dit risico te beschermen en te zorgen dat de werkplek veilig is. Ook al is de 1,5 meter-eis sinds kort losgelaten, uw organisatie doet er goed aan deze voor de werkplekken... Lees het hele antwoord