Flexwerkers

Organisaties werken steeds vaker met flexwerkers. Zo kan een organisatie zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de markt. Als er minder werk is, kan de werkgever besluiten om deze krachten niet of minder in te zetten.

Op deze pagina vindt u het nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hier verdiepingsartikelen en praktische tools, zoals stappenplannen en standaardbrieven. Voor meer specifieke informatie over flexwerkers kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Flexkrachten zijn minder goed beschermd

Flexwerkers genieten minder arbeidsrechtelijke bescherming dan werknemers in vaste dienst. Wel bestaan er een aantal regels om flexwerkers tegemoet te komen, zoals het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst en het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid.

 

Betalen eigenrisicodragers ook de ZW-uitkering bij no-riskpolis?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | Publicatiedatum 17-01-2023

Als onze organisatie eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, betalen we dan ook de ZW-uitkering voor werknemers die onder de no-riskpolis vallen?

Welke opzegtermijn geldt voor een oproepkracht?

Oproepkrachten | Publicatiedatum 04-01-2023

In het contract van een oproepkracht is geen opzegtermijn opgenomen. Aan welke opzegtermijn moeten wij ons nu houden? En de oproepkracht zelf?

Uitzendkracht geen zorgverzekering: uitzendbureau aansprakelijk?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 03-11-2022

In de Cao voor uitzendkrachten staat dat we als uitzendbureau aan uitzendkrachten die niet-permanent woonachtig in Nederland zijn een aanbod moet doen voor het afsluiten...

Wat zijn de voor- en nadelen van een flexibele schil?

Flexwerkers 4 minuten | 19-01-2023

Veel werkgevers zijn terughoudend in het aanbieden van vaste contracten aan werknemers. Er wordt veel gewerkt met tijdelijke dienstverbanden...

OR & de rechten en bevoegdheden bij flexkrachten

Flexwerkers 6 minuten | 04-10-2022

Werkgevers maken dankbaar gebruik van flexibele arbeidsconstructies zoals uitzenden, payrollen en contracting om beter in te kunnen spelen o...

Bied ook bijzondere werknemers arbozorg

Arbeidsomstandigheden 6 minuten | 25-08-2022

De werkgever heeft niet alleen de wettelijke plicht zijn ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkend...

Hoe laat een werkgever zijn uitzendkrachten veilig werken?

Uitzendkrachten & gedetacheerden Publicatiedatum 16-03-2022

Uitzendkrachten zijn kwetsbaar. Zij horen bij de groep die het vaakst te maken krijgt met een arbeidsongeval. Om hun veiligheid te waarborgen, hebben zowel de inlenende...

Voorschriften voor oproep

Oproepkrachten Publicatiedatum 02-03-2021

Voor het oproepen van een werknemer met oproepovereenkomst gelden wettelijke regels. De werkgever moet ervoor zorgen dat hij deze oproepregels goed toepast.

Arbeidskrachten met bijzondere positie

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen een organisatie kunnen verschillende soorten arbeidskrachten werken. De meest voorkomende variant is de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,...

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Heeft u een vraag over Flexwerkers?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Flexwerkers?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie