Flexwerkers

Veel organisaties werken regelmatig met flexwerkers. Zo kan een organisatie zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de markt. Als er minder werk is, kan de werkgever besluiten om deze krachten niet of minder in te zetten.

Flexwerkers genieten minder arbeidsrechtelijke bescherming dan werknemers in vaste dienst, maar hun rechten worden door de jaren heen steeds weer versterkt door nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast hebben flexwerkers bij krapte op de arbeidsmarkt een sterkere onderhandelingspositie. Deze themapagina houdt u up-to-date van alle ontwikkelingen op het gebied van flexwerk.

Nieuws

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

12-09-2023

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...

Goedkeuring modelovereenkomst met zzp’er vervalt

15-08-2023

Vanaf 1 januari 2024 hebben modelovereenkomsten op basis van vrije vervanging geen waarde meer voor de samenwerking met zzp’ers. De Belastin...

Europabreed nog steeds grote risico's in sommige beroepen

01-08-2023

Er is een Europees rapport verschenen waarin de beroepen zijn geïnventariseerd die aan de grootste risico’s blootstaan. De resultaten zijn g...

Publicatie van concept Wet meer zekerheid flexwerkers

11-07-2023

Hoewel het kabinet is gevallen, is op internetconsultatie.nl een conceptvoorstel gepubliceerd voor de Wet meer zekerheid flexwerkers. Dit we...

Recent verschenen