Arbowet

De Arbowet geeft algemene bepalingen voor allerlei zaken rondom de arbeidsomstandigheden. Zo hebben de werkgever en de werknemer een duidelijk beeld van de onderdelen van een arbobeleid. De werkgever moet maatregelen treffen om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen.

De werknemer moet op zijn beurt verantwoord gedrag vertonen. Hij moet bijvoorbeeld waken voor zijn eigen veiligheid en die van andere werknemers. De Arbowet is verder uitgewerkt in de de Arboregeling en het Arbobesluit.

Nieuws

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

21-06-2024

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...

Bedrijfsartsen introduceren nieuwe aanpak

06-06-2024

Bedrijfsartsen komen niet meer toe aan collectieve preventietaken zoals die in de wet omschreven zijn. Door meer werkenden en meer verzuim g...

Arbocatalogus pas geldig na toetsing Arbeidsinspectie

05-06-2024

Voordat een arbocatalogus in de praktijk gebruikt kan worden, moet deze eerste getoetst worden. Dat gebeurt door de Nederlandse Arbeidsinspe...

Wijzigingen regels gevaarlijke stoffen in Arbobesluit

30-05-2024

De regels in het Arbobesluit over bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn op een aantal punten gewijzigd...