Arbowet

De Arbowet geeft algemene bepalingen voor allerlei zaken rondom de arbeidsomstandigheden. Zo hebben de werkgever en de werknemer een duidelijk beeld van de onderdelen van een arbobeleid. De werkgever moet maatregelen treffen om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen.

De werknemer moet op zijn beurt verantwoord gedrag vertonen. Hij moet bijvoorbeeld waken voor zijn eigen veiligheid en die van andere werknemers. De Arbowet is verder uitgewerkt in de de Arboregeling en het Arbobesluit.

Nieuws

Gevaarlijke stoffen sluipmoordenaar onder arbeidsrisico’s

29-11-2023

Ongeveer 2% van de werknemers geeft aan met gevaarlijke stoffen te werken. Het risico daarvan wordt niet altijd goed ingeschat. Met grote ge...

Bij arbeidsongeval met stagiairs vaker overtreding in het spel

28-11-2023

Uit de laatste Monitor Arbeidsongevallen blijkt dat er in 2022 meer dan 2.000 werknemers slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Veertig d...

Centrum voor Beroepsziekte blijft officieel meldpunt

07-11-2023

De aanwijzing van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten als instelling waar beroepsziekten moeten worden gemeld, is voor de duur van vi...

Arbovisie 2040: arbozorg moet fundamenteel veranderen

01-11-2023

In de Arbovisie 2040 heeft het kabinet een aantal uitgangspunten voor arbozorg voor de toekomst geformuleerd. Werkgevers, werknemers en de o...

Recent verschenen