Infographics

Wat valt in welke box en waarom?

Inkomstenbelasting (IB) 06-02-2024

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin...

Winst uit aanmerkelijk belang (Box 2 IB)

Inkomstenbelasting (IB) 06-02-2024

U heeft een aanmerkelijk belang als u (eventueel samen met uw fiscale partner) minstens 5% of meer van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties in een onderneming...

De verschillende octrooien

Intellectueel eigendom 01-02-2024

Het vastleggen van het intellectueel eigendom van een technische uitvinding gaat via een octrooi, ook wel patent genoemd. Een onderneming kan een Nederlands, Europees...

Uitzonderingen op minimumloon

Minimumloon 01-02-2024

Werkgevers zijn verplicht om werknemers minstens het wettelijk minimumloon te betalen dat bij hun leeftijd hoort. Er zijn echter twee situaties waarin dat niet hoeft:...

Cafetariaregeling of keuzebudget

Beloning 01-02-2024

Flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen in deze krappe arbeidsmarkt voor een werknemer net het verschil maken. Er zijn diverse manieren om werknemers regie te geven over...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen

Sociale verzekeringen 31-01-2024

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

Boetes rond de loonheffingen

Aangifte loonheffingen 24-01-2024

Bij de aangifte loonheffingen kunnen werkgevers onbedoeld fouten maken: een zogeheten verzuim. Denk bijvoorbeeld aan een fout in de gegevens in de loonaangifte, het te...

De fietsvergoeding

Fiets van de zaak 24-01-2024

Een werkgever kan een werknemer op drie manieren van een fiets voorzien: vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Loonheffingskorting

Aangifte loonheffingen 16-01-2024

Via de loonbelasting/premie volksverzekeringen verrekent de werkgever de zogenoemde loonheffingskorting, die bestaat uit een cocktail van vijf heffingskortingen.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Reiskosten 16-01-2024

De werkgever kan aan werknemers een vergoeding voor hun zakelijke reiskosten geven. De mogelijkheid om een vast bedrag per kilometer te vergoeden geldt zowel voor woon-werkverkeer...