Nieuws

f

Maar 36,93% aftrekbaar door aftopping in aangifte IB 2023

Fiscaal | 05-03-2024 | Inkomstenbelasting (IB)

In de jaren voor 2023 is het aftrektarief in de inkomstenbelasting voor bepaalde aftrekposten geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze oper...

or

Ook zonder CSRD-plicht is groen imago van belang

OR | 04-03-2024 | Duurzaam ondernemen

Nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht is, wordt een duurzame bedrijfsvoering en profilering steeds belangrijk...

fa

Nederland koploper op het gebied van faillissementen

Financiële administratie | 04-03-2024 | Faillissement

In 2023 was er een explosieve groei van het aantal faillissementen in Nederland (+52%). Hoewel de verwachting is dat deze dit jaar lager zal...

s

Controleer de voorlopige WTL-berekening 2023

Salarisadministratie | 04-03-2024 | LKV en (jeugd-)LIV

Werkgevers krijgen uiterlijk 14 maart 2024 een voorlopig overzicht van UWV waarin staat hoeveel loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoord...

f

Handhavingsplan arbeidsrelaties weer stap verder

Fiscaal | 04-03-2024 | Werken met zzp'ers

Door de Belastingdienst is het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 gepubliceerd. In dit plan is opgenomen hoe de Belastingdienst in aanloop...

bv

Rechter onverbiddelijk over toepassing voorwaarden TVL

Ondernemen | 04-03-2024 | Investeren

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft in coronatijd veel ondernemers uit de brand geholpen. Maar als de regeling onrechtvaardig uitpakt...

hr

OCTAS adviseert over nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel

HR | 01-03-2024 | Wet WIA

Het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex. Dat concludeert de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstel...

bv

Druk op overheidsfinanciën, belastingingrepen op komst?

Ondernemen | 01-03-2024 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt de politiek dat er een koerswijziging nodig is rondom de overheidsfinanciën. Het nationale huishoud...

hr

Mogelijk uitstel voor wet tegen schijnzelfstandigheid

HR | 29-02-2024 | Werken met zzp'ers

De internetconsultatie van het voorstel voor de ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ heeft ruim 1.100 reacti...

s

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling bij ziekte

Salarisadministratie | 29-02-2024 | Loondoorbetaling bij ziekte

De hoofdregel is dat een werkgever een zieke werknemer 104 weken het loon doorbetaalt. Daarna kan de werknemer in aanmerking komen voor een...