Verdiepingsartikelen

Versterk uw team met de teamrollen van Belbin

Leidinggeven | 7 minuten | 20-03-2023

Een manager heeft niet alleen te maken met zijn eigen werk, deadlines, doelen, prioriteiten en planningen, maar ook met die van het team waa...

Voorkom gekrenkte interne sollicitanten

Werving en selectie | 3 minuten | 16-03-2023

Interne sollicitaties zijn vaak waardevol. Het bespaart kosten van externe werving en het voordeel van interne kandidaten is dat zij kennis...

Werk-privébeleid opstellen voor werknemers

Balans werk-privé | 11 minuten | 15-03-2023

Werknemers kunnen mogelijk niet altijd chocola maken van alle verschillende wetten en regels die de werk-privébalans kunnen beïnvloeden. Het...

Maatregelen nemen voor gezonde werk-privébalans

Balans werk-privé | 8 minuten | 14-03-2023

Het gebeurt veel: ’s avonds nog een werkmail sturen of reageren op een appje van een collega in het weekend. Deze flexibiliteit kan prettig...

Vrijheid en autonomie door flexibel roosteren

Balans werk-privé | 8 minuten | 14-03-2023

De wettelijke verlofregelingen en andere aanvullende regelingen gaan uit van het principe dat werknemers op vaste tijden werken. Maar als u...

OR & primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 14-03-2023

Arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers de tegenprestatie voor hun verrichte arbeid. Werknemers hebben vaak recht op verschillende soorten a...

Het ‘derde ziektejaar’ goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter | 6 minuten | 10-03-2023

Twee jaar loondoorbetaling aan een ziek gemelde werknemer: veel werkgevers vinden dat lang en duur. Soms komt er nog een schok: een verplich...

Vergunningen en regelingen voor buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers | 8 minuten | 07-03-2023

Door het grote personeelstekort en de lage werkloosheid vissen veel werkgevers in dezelfde, kleiner geworden personeelsvijver. Het is daarom...

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 07-03-2023

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

Voor eenzijdig wijzigen van lonen gelden zeer strikte regels

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 06-03-2023

Als een werkgever met tegenslag te maken krijgt en in de financiële problemen komt, zal hij op zoek gaan naar maatregelen die ervoor kunnen...