Pensioen

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Voor meer specifieke informatie over pensioen kunt u terecht op de volgende pagina's:

Wat moet u als werkgever weten over het  nieuwe pensioen?

In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Het kabinet wil dat de nieuwe Pensioenwet per 2023 van kracht wordt. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels waarschijnlijk uiterlijk per 1 januari 2027 gelden voor alle pensioenregelingen.

 

Toolboxen

Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 30-12-2021

Deze toolbox loodst u langs de opbouw van het pensioenstelsel, de financiering van de pensioenopbouw, het invoeren en wijzigen van een pensioenregeling en de aandachtspunten...

Tools

Verdiepingsartikelen

Wanneer mag of moet de werkgever eindheffing toepassen?

Aangifte loonheffingen 4 minuten | 27-12-2021

De normale gang van zaken is dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van werknemers, en dit vervolgens – samen...

Nieuwe verdeling pensioen bij echtscheiding

Pensioen via de werkgever 3 minuten | 03-12-2021

Bij de afwikkeling van een echtscheiding zijn er vaak twee dingen die de meeste waarde vertegenwoordigen: onroerend goed én de pensioenpot....

Wat zijn de regels voor waardeoverdracht van pensioen?

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 02-12-2021

Als een werknemer wisselt van werkgever heeft hij recht op waardeoverdracht van zijn pensioen. De werknemer neemt de waarde van het pensioen...

Infographics

Pensioenvormen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 30-12-2021

In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen;het...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 16-11-2020

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Met welke belastingclaims te maken bij overlijden ouder?
Bij het overlijden van een dga (uw vader), krijgt u te maken met een aantal belastingheffingen, te weten de VPB, IB en erfbelasting. Aangezien dit vrij ingewikkelde fiscale materie is, probeer ik u een en ander te verduidelijken met een zeer vereenvoudigd cijfervoorbeeld (waarbij overigens... Lees het hele antwoord