Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Vaak schrijft de cao deelname aan een pensioenregeling domweg voor, soms is het de keuze van de werkgever zelf. Werknemers kunnen via een pensioenregeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. De werkgever betaalt meestal ook een deel van de premie  en voor de pensioeninleg geldt de omkeerregel, waardoor er pas bij uitkering belasting verschuldigd is.

De werkgever heeft aardig wat verplichtingen met betrekking tot de pensioenregeling. En om het nieuwe pensioenstelsel, waarvan de transitiefase op 1 juli 2023 van start is gegaan, kan uw onderneming ook niet heen. Voor informatie over het nieuwe pensioenstelsel kunt u terecht bij thema Wet toekomst pensioenen.

Nieuws

Melding over pensioen hoeft nog niet op loonstrook

30-04-2024

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) is opgenomen dat werkgevers op de loonstrook informatie moeten geven over het pensioen. Dit onderdeel va...

Geen RVU omdat functie volgens cao niet zwaar is

07-03-2024

Via een RVU kan een werknemer met een zwaar beroep eerder stoppen met werken. Maar over de definitie ‘zwaar beroep’ valt te twisten. Een wer...

Hoge Raad scherpt kader voor opgebouwd dga-pensioen aan

26-02-2024

De Hoge Raad heeft zich nog eens gebogen over het pensioen in eigen beheer dat veel directeuren-grootaandeelhouders (dga's) in het verleden...

MDIEU-subsidie voor RVU in april en september 2024

30-01-2024

In april en september kunnen werkgevers subsidie aanvragen via de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). De su...

Recent verschenen