Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling verplicht zijn.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waarom is pensioen belangrijk?
Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, want pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarmee u zich kunt onderscheiden. Bovendien heeft u veel verplichtingen op het gebied van pensioen. Verdiep u bijvoorbeeld eens in de verschillende soorten pensioenregelingen.

Wat moet u als werkgever weten over het  nieuwe pensioen?
In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Het kabinet wil het wetsvoorstel begin 2021 indienen bij de Tweede Kamer, zodat het per 2022 kan ingaan. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels uiterlijk per 1 januari 2026 gelden voor alle pensioenregelingen. Het akkoord verplicht werkgevers tot een transitieplan. Volg deze pagina voor alle ontwikkelingen!

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Eerste voorbereidingen treffen voor aanpassing pensioenregeling

Pensioen via de werkgever 4 minuten | 11-09-2020

Na ruim tien jaar zijn de sociale partners en het kabinet eruit: er komt een nieuw pensioenstelsel. Het plan moet weliswaar nog door de Twee...

Pensioenopties voor de dga

Pensioen in eigen beheer 10 minuten | 01-07-2020

Heeft u een bucketlist? Zo’n lijstje kietelt de fantasie en helpt dromen waar te maken. Meestal kom je pas aan je bucketlist toe als je stop...

Help werknemers door goed nabestaandenpensioen te regelen

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 19-05-2020

Pensioen blijft regelmatig een ondergeschoven kindje in de arbeidsrelatie. De aandacht die er wel is voor pensioen, richt zich vaak op het o...

Infographics

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Welke onderdelen van het nieuwe pensioenakkoord zijn nog niet uitgewerkt?
Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord gesloten. Dat akkoord heeft tot doel om het pensioenstelsel te vernieuwen. Sommige afspraken worden al in 2021 van kracht (vertrekregeling) De planning is dat in 2022 de juridische kaders van het nieuwe pensioenstelsel... Lees het hele antwoord