Pensioen

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Voor meer specifieke informatie over pensioen kunt u terecht op de volgende pagina's:

Wat moet u als werkgever weten over het  nieuwe pensioen?

In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Het kabinet wil dat de nieuwe Pensioenwet per 2023 van kracht wordt. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels waarschijnlijk uiterlijk per 1 januari 2027 gelden voor alle pensioenregelingen.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Persoonlijke pensioengesprekken met werknemers

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 24-11-2021

Moet ik tot mijn 67e of mijn 70e blijven werken? Kan ik eerder stoppen? En wat gebeurt er dan met mijn inkomen? Het zijn alledaagse vragen i...

Veelvoorkomende vragen rond deelname aan bedrijfstakpensioenfonds

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 15-11-2021

Het zal u maar gebeuren. Op een kwade dag ploft er ineens een brief van bedrijfstakpensioenfonds X op de mat: ‘Uit onze informatie blijkt da...

Gevolgen pensioen bij doorwerken na AOW-leeftijd

Pensioen via de werkgever 3 minuten | 21-10-2021

Als u graag met werknemers wilt (blijven) werken die inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de invloed van de extra inkoms...

Infographics

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 16-11-2020

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Kunnen we overstappen naar een andere pensioenuitvoerder?
Als uw organisatie van pensioenuitvoerder wil wisselen, is de eerste vraag óf dit wel mogelijk is. Bij een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is er in principe geen keuzevrijheid. Wel kan het zijn dat de werkzaamheden van een organisatie in de loop der jaren... Lees het hele antwoord