Pensioen via de werkgever

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Voor meer specifieke informatie over pensioen kunt u terecht op de volgende pagina's:

Wat moet u als werkgever weten over het  nieuwe pensioen?

In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Het kabinet wil dat de nieuwe Pensioenwet per 2023 van kracht wordt. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels waarschijnlijk uiterlijk per 1 januari 2027 gelden voor alle pensioenregelingen.

 

Met welke belastingclaims te maken bij overlijden ouder?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 06-01-2022

Mijn vader die onlangs overleden is, was in het bezit van een pensioen-bv met een flink vermogen. Mijn moeder was al eerder overleden. Met welke belastingclaims moet...

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Gebruikelijk loon | Publicatiedatum 06-01-2022

Ik heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil ook daarna af en toe nog klussen doen met mijn bv. Moet ik dan nog een ‘gebruikelijk loon’ verdienen?

Kunnen we overstappen naar een andere pensioenuitvoerder?

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 15-11-2021

Onze organisatie wil graag overstappen naar een pensioenregeling bij een andere aanbieder. Wat zijn hierbij de aandachtspunten?

Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 30-12-2021

Deze toolbox loodst u langs de opbouw van het pensioenstelsel, de financiering van de pensioenopbouw, het invoeren en wijzigen van een pensioenregeling en de aandachtspunten...

OR moet goed weten wat de regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 22-06-2022

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel is de zogeheten ‘degressieve pensioenopbouw’. Deze nieuwe vorm van pensioen opbouwen h...

Wat zijn de regels voor waardeoverdracht van pensioen?

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 31-03-2022

Als een werknemer wisselt van werkgever heeft hij recht op waardeoverdracht van zijn pensioen. De werknemer neemt de waarde van het pensioen...

Aandachtspunten bij het wijzigen van de pensioenafspraken

Pensioen via de werkgever 6 minuten | 07-03-2022

De kostprijs van pensioen is de laatste jaren de pan uit gerezen. Dat kan uw organisatie voelen als het contract met de pensioenuitvoerder a...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 14-02-2022

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Pensioenvormen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 30-12-2021

In een pensioenregeling kunnen verschillende pensioenvormen worden opgenomen. Het is niet standaard dat álle pensioenvormen in een pensioenregeling voorkomen;het...

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Heeft u een vraag over Pensioen via de werkgever?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Pensioen via de werkgever?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie