Pensioen

De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Werknemers kunnen via deze regeling fiscaal gunstig sparen voor hun oude dag. Ze hoeven over de pensioenpremie namelijk geen loonbelasting/premie volksverzekeringen te betalen. Een pensioenregeling is niet wettelijk verplicht. Voor sommige bedrijfstakken geldt echter wel een verplichte deelname aan een pensioenfonds. Als uw organisatie onder een cao valt, kan het aanbieden van een pensioenregeling verplicht zijn.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Waarom is pensioen belangrijk?
Pensioen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, want pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waarmee u zich kunt onderscheiden. Bovendien heeft u veel verplichtingen op het gebied van pensioen. Verdiep u bijvoorbeeld eens in de verschillende soorten pensioenregelingen.

Wat moet u als werkgever weten over het  nieuwe pensioen?
In juni 2019 heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Het kabinet wil dat de nieuwe Pensioenwet per 2023 kan ingaan. Als dit lukt, gaan de nieuwe regels waarschijnlijk uiterlijk per 1 januari 2027 gelden voor alle pensioenregelingen. Het akkoord verplicht werkgevers tot een transitieplan. Volg deze pagina voor alle ontwikkelingen!

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Pensioenbegrippen uitgelegd

Pensioen via de werkgever 4 minuten | 06-07-2021

De hoofdregel is dat uw OR instemmingsrecht heeft bij de pensioenregeling van uw organisatie (artikel 27, lid 1a WOR). Bij zo’n instemmingst...

Voorbereidingen treffen voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Pensioenakkoord 5 minuten | 27-05-2021

De beoogde Wet toekomst pensioenen vraagt om aanpassing van vrijwel alle pensioenregelingen. Dat het wetgevingsproces uitloopt, zoals recent...

Wees voorbereid op de aanstaande pensioenwijzigingen

Pensioenakkoord 8 minuten | 20-05-2021

Er staat veel te gebeuren rondom het pensioen van de werknemer: de premieovereenkomst als nieuwe standaard, leeftijdsonafhankelijke pensioen...

Infographics

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 16-11-2020

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Verschillende pensioenregelingen

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 13-08-2019

De meeste werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Wettelijk is dit niet verplicht, maar er kan binnen een bedrijfstak wel een verplichting gelden voor...

Langzamere stijging AOW-leeftijd

AOW Publicatiedatum 13-08-2019

Eén van de maatregelen uit het pensioenakkoord is dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vertraagd wordt. Hierdoor gaat de AOW-leeftijd pas in 2024 naar...

Vraag en antwoord

Hoe zit het overgangsrecht bij pensioenen in elkaar?
De planning is dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2022 in werking treedt. De belangrijkste wijziging is de manier waarop werknemers hun pensioen opbouwen. Het huidige stelsel kent diverse regelingen, waarbij de premie meestal is afgestemd op het eindresultaat. De inleg stijgt... Lees het hele antwoord