OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen.

Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de drie jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement.

Nieuws

OR mag OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen

25-09-2023

Formeel gezien mag een OR de OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen. Zelfs niet als de OR iedereen – dus ook de vakbonden die recht hebben o...

Wat als leidinggevende OR-lidmaatschap verbiedt?

24-07-2023

Sommige leidinggevenden denken dat ze zich overal mee mogen bemoeien, maar er zijn grenzen. Over de beslissing of een werknemer wel of niet...

Zo verhoogt de OR de opkomst bij verkiezingen

05-07-2023

Een hoge opkomst bij de OR-verkiezingen is iets waar iedere ondernemingsraad (OR) op hoopt. Maar hoe zorgt de OR ervoor dat voldoende kandid...

Inhoud definitief OR-reglement deels wettelijk bepaald

10-05-2023

Voor het vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Naast verp...