OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen. Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de 3 jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement.

Uitgelicht

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 16-10-2019

Het verschil: personenstelsel of lijstenstelsel

Tijdens de OR-verkiezingen kiezen werknemers de leden van de ondernemingsraad (OR). In het (voorlopig) OR-reglement moet staan volgens...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 24-09-2019

OR moet afspiegeling zijn van hele organisatie

De ondernemingsraad (OR) moet een goede afspiegeling zijn van de hele organisatie. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 04-10-2019

Vakbonden vragen om kandidaten aan te leveren

Gebruik deze maatwerkbrief om de vakbonden tijdig te informeren over de aankomende OR-verkiezingen binnen uw organisatie. Met deze...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

 

Toolboxen

Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-02-2020

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox...

Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 23-07-2020

Het organiseren van rechtsgeldige OR-verkiezingen is geen eenvoudige klus. De verkiezingen moeten nauwgezet georganiseerd worden om rechtsgeldig te zijn. De toolbox helpt...

Tools

Verdiepingsartikelen

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

OR-leden genieten wettelijke bescherming tegen benadeling

Ondernemingsraad 5 minuten | 10-06-2020

Als OR-lid stelt u zich onderzoekend en kritisch op. Dat is wat de wetgever en uw achterban van u verwachten. Maar daarmee steekt u ook uw n...

Uw OR heeft de nodige rechten en bevoegdheden bij een fusie

Ondernemingsraad 5 minuten | 09-06-2020

Door de coronacrisis lijdt een deel van de organisaties grote omzetverliezen. Dit kan leiden tot fusies. Kopers kunnen deze organisaties r...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

OR-commissies en hun taken

Ondernemingsraad Publicatiedatum 04-09-2019

Een ondernemingsraad (OR) kan met verschillende soorten OR-commissies werken. Zo zijn er vaste commissies, onderdeel-commissies en voorbereidingscommissies. Welke commissies...

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Vraag en antwoord

Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?
De manier waarop de OR-verkiezingen georganiseerd moet worden, staat in uw OR-reglement. Volgens de Wet op de ondernemingsraden moet in het OR-reglement staan: hoe de kandidaatstelling geregeld is; de inrichting van de verkiezingen; de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen,... Lees het hele antwoord