OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen.

Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de 3 jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement.

Uitgelicht

Wie moet de OR-verkiezingen organiseren?

Het einde van de zittingstermijn van onze ondernemingsraad (OR) komt er aan. Wie moet de OR-verkiezingen organiseren?

Vraag en antwoord
Door redactie OR
Publicatiedatum: 27-02-2020

Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?

Binnenkort moeten we de verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) organiseren. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen...

Vraag en antwoord
Door redactie OR
Publicatiedatum: 23-07-2020

Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?

Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Nu vragen wij ons af hoeveel mensen er eigenlijk in een ondernemingsraad...

Vraag en antwoord
Door redactie OR
Publicatiedatum: 24-02-2020

 

Wat is actief kiesrecht en wat is passief kiesrecht?

OR-verkiezingen | Publicatiedatum 07-01-2022

We zijn bezig met het organiseren van de OR-verkiezingen en we vragen ons af hoe het nu precies zit met de kiesgerechtigden. Wat is het verschil tussen actief en passief...

Mogen we de OR-verkiezingen uitstellen?

OR-verkiezingen | Publicatiedatum 02-10-2020

Onze OR is betrokken bij een lastig adviestraject. Dit traject loopt pas af als onze zittingstermijn is verstreken. Onze huidige OR wil het traject graag zelf afronden....

Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?

OR-verkiezingen | Publicatiedatum 23-07-2020

Binnenkort moeten we de verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) organiseren. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen we niet zoveel vinden over dit onderwerp....

Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 07-01-2021

Het organiseren van rechtsgeldige OR-verkiezingen is geen eenvoudige klus. De verkiezingen moeten nauwgezet georganiseerd worden om rechtsgeldig te zijn. De toolbox helpt...

Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

Ondernemingsraad Publicatiedatum 30-07-2020

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox...

Zorg voor een warme overdracht van OR naar OR

OR-verkiezingen 5 minuten | 15-07-2022

Aan het einde van een zittingstermijn van de OR is het altijd spannend welke samenstelling de nieuwe OR krijgt. Zitten daar nog OR-leden in...

Digitale OR-verkiezingen kunnen veel voordelen opleveren

OR-verkiezingen 5 minuten | 22-06-2022

Als gevolg van de coronacrisis hebben digitale bedrijfsprocessen een vlucht genomen. Dit geldt ook voor het organiseren van OR-verkiezingen....

Zichtbaarheid OR vergroot ook betrokkenheid achterban

Achterban van de OR 6 minuten | 13-04-2022

Als vertegenwoordiging van de werknemers in uw organisatie is uw OR de overlegpartner van uw bestuurder. Dat vraagt voorbereiding en tijd. A...

Analoge of digitale OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 22-06-2022

Uw OR heeft de taak om de verkiezingen voor de nieuwe OR te organiseren. Deze kunnen analoog of digitaal plaatsvinden. Ook een combinatie – hybride verkiezingen...

Voorlopig en definitief OR-reglement

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog geen OR ingesteld, dan stelt een voorbereidingscommissie in overleg...

Tijdspad verkiezingsrace OR

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag...

Kiesstelsel OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen...

Heeft u een vraag over OR-verkiezingen?

Radboud Hafkenscheid
Radboud Hafkenscheid
Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over OR-verkiezingen?

Radboud Hafkenscheid
Radboud Hafkenscheid
Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie