OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen. Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de 3 jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement.

Uitgelicht

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 16-10-2019

Het verschil: personenstelsel of lijstenstelsel

Tijdens de OR-verkiezingen kiezen werknemers de leden van de ondernemingsraad (OR). In het (voorlopig) OR-reglement moet staan volgens...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 24-09-2019

OR moet afspiegeling zijn van hele organisatie

De ondernemingsraad (OR) moet een goede afspiegeling zijn van de hele organisatie. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 04-10-2019

Vakbonden vragen om kandidaten aan te leveren

Gebruik deze maatwerkbrief om de vakbonden tijdig te informeren over de aankomende OR-verkiezingen binnen uw organisatie. Met deze...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

 

Toolboxen

Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-02-2020

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox...

Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 23-07-2020

Het organiseren van rechtsgeldige OR-verkiezingen is geen eenvoudige klus. De verkiezingen moeten nauwgezet georganiseerd worden om rechtsgeldig te zijn. De toolbox helpt...

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe krijgt u genoeg kandidaten voor uw or-verkiezingen?

OR-verkiezingen 6 minuten | 13-11-2020

Hoewel er ondernemingsraden zijn die nooit verkiezingen organiseren en hun vacatures opvullen door zelf voor nieuwe leden te zorgen, houdt u...

Bepaalde vaardigheden zijn onmisbaar voor ieder OR-lid

OR-scholing 5 minuten | 19-10-2020

Bij OR-verkiezingen hebben kandidaten die over bepaalde eigenschappen beschikken een voorsprong op de rest. Een kritische instelling, een vl...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad 4 minuten | 14-10-2020

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een 'voorlopig...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

OR-commissies en hun taken

Ondernemingsraad Publicatiedatum 04-09-2019

Een ondernemingsraad (OR) kan met verschillende soorten OR-commissies werken. Zo zijn er vaste commissies, onderdeel-commissies en voorbereidingscommissies. Welke commissies...

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Vraag en antwoord

Mogen we de OR-verkiezingen uitstellen?
Uw OR kan in het reglement vastleggen dat de leden na twee of vier jaar aftreden, maar u mag de zittingstermijn niet zomaar willekeurig verlengen. Vergelijk het maar met de politiek: premier Rutte kan ook niet op eigen houtje de kabinetstermijn verlengen omdat bijvoorbeeld de coronacrisis... Lees het hele antwoord