Tools

Dekkingsgraad

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 08-08-2022

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 08-08-2022

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Welke route moeten we aanhouden voor woon-werkverkeer?

Video | Reiskosten | 21-07-2022

Geeft uw organisatie werknemers een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer? Zorg er dan voor dat de reisafstand correct is vastgesteld.

Voorovereenkomst oproepkrachten

Overeenkomst | Oproepkrachten | 18-07-2022

Gebruik dit contract om een voorovereenkomst met een oproepkracht af te sluiten.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 18-07-2022

Gebruik deze voorbeeld arbeidsovereenkomst voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van min-max-uren.

Nulurencontract bepaalde tijd

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 18-07-2022

Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract voor bepaalde tijd nodig heeft.

Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

Video | Aangifte loonheffingen | 18-07-2022

Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.

Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 14-07-2022

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd min-max

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 07-07-2022

Gebruik deze overeenkomst als u een min-maxcontract voor onbepaalde tijd nodig heeft.

Handboek Loonheffingen 2022 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 07-07-2022

De pdf van Handboek Loonheffingen 2022 – de tweede versie van 7 juli – bevat de regels voor de loonheffingen in 2022. En een register!