Tools

Regeling artificial intelligence op het werk

Reglement | Werken met AI | 28-11-2023

Gebruik deze regeling om het gebruik van artificial intelligence (AI) in uw organisatie te regelen.

Dekkingsgraad pensioenen

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 28-11-2023

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 28-11-2023

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Geheimhoudingsbeding inclusief AI-afspraken

Overeenkomst | Werken met AI | 27-11-2023

Gebruik deze overeenkomst om goede afspraken te maken met uw werknemer over geheimhouding.

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Sociale verzekeringen | 24-11-2023

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Niet minder betalen dan het minimumuurloon

Video | Minimumloon | 23-11-2023

Per 2024 betaalt u werknemers een wettelijk minimumloon per uur, in plaats van per week of maand.

Toestemming afschrijven vakantiedagen zieke werknemer

Maatwerkbrief | Vakantiedagen | 20-11-2023

Gebruik deze maatwerkbrief als uw werknemer ziek wordt, nadat zijn vakantieaanvraag is goedgekeurd.

Voorbeeld ziekteverzuimregeling

Reglement | Re-integratie | 16-11-2023

Gebruik deze tool om eenvoudig een ziekteverzuimreglement op te stellen die past in uw verzuimbeleid.

Bevestiging loonstop zieke werknemer

Maatwerkbrief | Loondoorbetaling bij ziekte | 09-11-2023

Gebruik deze maatwerkbrief om aan de werknemer te bevestigen dat u een loonstop oplegt.

Moet een 18-jarige in de pensioenregeling?

Video | Wet toekomst pensioenen | 09-11-2023

Per 2024 moeten werknemers vanaf 18 jaar toetreden tot de pensioenregeling. Peggie van Vugt legt uit wat dit betekent voor uw organisatie.