Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij het geven of opnemen van onbetaald verlof

Verlofregelingen | 3 minuten | 28-11-2023

Een werknemer kan verschillende redenen hebben om onbetaald verlof op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sabbatical, zorg voor de kinderen...

Bescherm uw geheimen met een geheimhoudingsbeding

Arbeidsovereenkomst | 4 minuten | 24-11-2023

Elke werknemer krijgt tijdens zijn dienstverband gevoelige informatie onder ogen die niet bedoeld is voor concurrenten. Denk hierbij aan geg...

Loonstop en loonopschorting: het verschil en de eisen

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 20-11-2023

Als een arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de keuze tussen twee verschillende loo...

OR & afspraken over thuiswerken

Thuiswerken | 6 minuten | 15-11-2023

In Nederland komt er geen wettelijk recht op thuiswerken. Op 26 september jl. verwierp de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet werken waar...

OR kan op allerlei manieren advies uitbrengen

Adviesrecht | 6 minuten | 15-11-2023

De WOR is duidelijk over de voorwaarden waaraan de adviesaanvraag van een bestuurder moet voldoen. Vaste onderdelen zijn bijvoorbeeld de inh...

Per 2024 hogere reiskostenvergoeding en ruimere vrijstelling ov-kaart

Reiskosten | 4 minuten | 08-11-2023

De laatste jaren is er veel te doen rondom het vervoer van werknemers. Nu zijn er in het Belastingplan 2024 twee vervoersmaatregelen opgenom...

Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 08-11-2023

Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voeta...

Rapporteren over zakelijk en woon-werkverkeer van werknemers

Reiskosten | 6 minuten | 08-11-2023

Werkend Nederland reist jaarlijks tientallen miljarden kilometers. Dit verkeer zorgt voor behoorlijk wat CO2-uitstoot. In het Klimaatakkoord...

EU-richtlijn verplicht transparantie over beloningsbeleid

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 08-11-2023

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2023 blijkt dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, sinds 2021 is...

Het wettelijke recht op rust en pauze in de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden | 5 minuten | 07-11-2023

In de Arbeidstijdenwet staan niet alleen regels over hoelang een werknemer maximaal achter elkaar aan het werk mag zijn. Voor de veiligheid...