Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft betrekking op tal van zaken waarbij interne of externe persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Bij interne persoonsgegevens gaat het over uw medewerkers, zoals het personeelsdossier. Hierbij dient u onder meer rekening te houden met de wettelijke bewaartermijn en digitale privacy. Externe persoonsgegevens zijn die van uw leveranciers en afnemers en andere relaties, die u zelf bewaart en verwerkt, of die u uitbesteedt.

Nieuws

Een mailgroep aanmaken in Outlook

22-05-2024

Moet u regelmatig aan meerdere contacten tegelijk een e-mail sturen, dan is het handig om daarvoor een mailgroep aan te maken. Dat voorkomt...

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

15-05-2024

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

De controller en de processor in de AVG

26-04-2024

Iedere organisatie werkt met persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voorgeschreven wie welke verantwoorde...

AP wijst op privacyrisico’s door controledrang werkgevers

16-04-2024

Werkgevers maken meer en meer gebruik van artificial intelligence (AI) en algoritmes. Ook is er een groeiende interesse onder werkgevers om...

Recent verschenen