Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De strenge Europese privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben op 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft betrekking op tal van zaken waarbij interne of externe persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Bij interne persoonsgegevens gaat het over uw medewerkers, zoals het personeelsdossier. Hierbij dient u onder meer rekening te houden met de wettelijke bewaartermijn, de meldplicht datalekken, de rol van de ondernemingsraad, het beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon en bedrijfsarts en het uitbesteden van de verwerking van (persoons)gegevens aan externe partijen (bijvoorbeeld arbodiensten), het filmen van personeel en digitale privacy. Externe persoonsgegevens zijn die van uw leveranciers, afnemers en andere relaties, die u zelf bewaart en verwerkt, of die u uitbesteedt aan bijvoorbeeld marketingbureaus.

Uitgelicht

Van WBP naar AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening heeft grote impact...

Verdiepingsartikel
Door redactie Ondernemen
Publicatiedatum: 13-08-2019

Persoonsgegevens volgens de AVG

Persoonsgegevens zijn ruim gedefinieerd: ze moeten unieke informatie over de persoon bevatten, op zichzelf dan wel in combinatie...

Infographic
Door redactie Ondernemen
Publicatiedatum: 12-08-2019

Checklist implementatie AVG

Met de introductie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de onderwerpen privacybescherming en informatiebeveiliging...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 31-05-2023

 

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 06-06-2023

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP?

Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 31-05-2023

Is sinds de invoering van de AVG een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor mijn organisatie verplicht?

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens ook over klanten uit het buitenland?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 24-04-2023

Is de Autoriteit Persoonsgegevens ook de toezichthouder als wij persoonsgegevens van bijvoorbeeld Belgische of Duitse klanten verwerken?

Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 05-11-2019

Met deze toolbox controleert u hoe uw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet, of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en hoe u uw privacymanagement naar...

De AVG implementeren in 8 stappen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 15-08-2019

U ziet snel welke documenten u moet opstellen, en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, vindt u een hulpmiddel in deze toolbox.

Werken met toestemming verwerking persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 8 minuten | 31-05-2023

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van p...

Mijn thuiswerksysteem is onveilig, wat nu?

Cybersecurity 6 minuten | 03-04-2023

Werknemers werken deels vanuit huis. Veilig thuiswerken is steeds belangrijker. Maar wat als het fout gaat? Ondanks uw voorzorgsmaatregelen...

Thuiswerken vraagt om passend privacybeleid

Privacy op het werk 6 minuten | 13-09-2022

Door nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer kan de privacy van werknemers in het geding komen. Het is dan ook van belang dat uw organisatie b...

Bescherm persoonsgegevens van werknemers

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 24-04-2023

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese privacyregels hebben de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens...

Boetebedragen AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 20-06-2022

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) pakt de Europese Unie ondernemingen die slordig omgaan met de privacy van klanten of werknemers hard aan. De boetebedragen...

Back-ups maken

Softwaretips Publicatiedatum 28-12-2020

De meeste organisaties hebben wel een vorm van back-up. Maar of die back-up voldoet, blijkt vaak pas wanneer de gegevens echt nodig zijn. Heeft u uw back-ups goed georganiseerd?...

Data en hardware vernietigen

Zakelijke apparatuur Publicatiedatum 14-09-2020

Er liggen heel wat oude of ongebruikte datadragers op uw kantoor. Mogen die gegevens in verkeerde handen vallen? Er zijn grofweg drie manieren om veilig van oude datadragers...

Heeft u een vraag over Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Jan Pieter Schuitema
Jan Pieter Schuitema
IT-jurist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Jan Pieter Schuitema
Jan Pieter Schuitema
IT-jurist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie