Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De strenge Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben op 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. Privacy op de werkvloer heeft betrekking op tal van zaken, zoals het personeelsdossier, de wettelijke bewaartermijn, de meldplicht datalekken, de rol van de ondernemingsraad, het beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon en bedrijfsarts, het uitbesteden van de verwerking van (persoons)gegevens aan externe partijen (bijvoorbeeld marketingbureaus en arbodiensten), het filmen van personeel en digitale privacy.

Uitgelicht

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers,...

E-learning
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 21-12-2017

Wat zegt de AVG over het opslaan van gegevens...

Data-analyse is voor onze onderneming heel belangrijk. Wat zegt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over het opslaan...

Vraag en antwoord
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 23-07-2020

Opslag in de VS niet zonder meer veilig volgens...

Werknemers werken meer online, software draait steeds vaker in de webbrowser en bestanden worden online opgeslagen. Veel softwarebedrijven...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 09-09-2020

Data en hardware vernietigen

Er liggen heel wat oude of ongebruikte datadragers op uw kantoor. Mogen die gegevens in verkeerde handen vallen? Er zijn grofweg drie...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 14-09-2020

 

Toolboxen

De AVG implementeren in 8 stappen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 15-08-2019

U ziet snel welke documenten u moet opstellen, en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, vindt u een hulpmiddel in deze toolbox.

Privacymanagement: de controle en optimalisatie in 8 stappen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 05-11-2019

Met deze toolbox controleert u hoe uw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet, of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en hoe u uw privacymanagement naar...

Tools

Verdiepingsartikelen

Opslag in de VS niet zonder meer veilig volgens Europese regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 5 minuten | 09-09-2020

Werknemers werken meer online, software draait steeds vaker in de webbrowser en bestanden worden online opgeslagen. Veel softwarebedrijven z...

Mijn thuiswerksysteem is onveilig, wat nu?

Cybercrime 6 minuten | 22-05-2020

Werknemers werken massaal thuis. De tips en trucs over veilig thuiswerken vliegen u om de oren. Maar wat als het fout gaat? Ondanks uw voorz...

Omgang van HR-professionals met privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 4 minuten | 01-01-2020

Organisaties zijn alweer ruim een jaar gebonden aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De implementat...

Infographics

Data en hardware vernietigen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 14-09-2020

Er liggen heel wat oude of ongebruikte datadragers op uw kantoor. Mogen die gegevens in verkeerde handen vallen? Er zijn grofweg drie manieren om veilig van oude datadragers...

De AVG: een jaar verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 04-09-2019

De AVG-wetgeving werd op 25 mei 2018 ingevoerd. Rendement liet Motivaction onderzoek doen naar de ervaringen van organisaties bij de naleving van de AVG-wetgeving en...

Bescherm persoonsgegevens van werknemers

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 14-08-2019

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese privacyregels hebben de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens...

Persoonsgegevens volgens de AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 12-08-2019

Persoonsgegevens zijn ruim gedefinieerd: ze moeten unieke informatie over de persoon bevatten, op zichzelf dan wel in combinatie met elkaar. Wat voor persoonsgegevens...

E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer
Videocollege
20 minuten
21-12-2017
AVG: Data-protection Impact Assessment
Videocollege
8 minuten
20-12-2017

Vraag en antwoord

Wat zijn de AVG-rechten van betrokkenen?
Betrokkenen zijn alle personen van wie u de persoonsgegevens heeft verwerkt. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers, maar ook donateurs, vrijwilligers of zakenrelaties. Sinds 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG hebben betrokkenen... Lees het hele antwoord