Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft betrekking op tal van zaken waarbij interne of externe persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Bij interne persoonsgegevens gaat het over uw medewerkers, zoals het personeelsdossier. Hierbij dient u onder meer rekening te houden met de wettelijke bewaartermijn en digitale privacy. Externe persoonsgegevens zijn die van uw leveranciers en afnemers en andere relaties, die u zelf bewaart en verwerkt, of die u uitbesteedt.

Nieuws

OR moet waken voor dubbelrol FG

27-09-2023

Om de kwaliteit van het privacybeleid binnen de organisatie te waarborgen, is er onderscheid nodig tussen de taken van een functionaris gege...

Zorgen AP over ChatGPT ook reden tot zorg voor OR

22-09-2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt de komende tijd acties om meer inzicht te krijgen in de omgang met persoonsgegevens bij organisati...

‘Wachtwoord vergeten’-optie verplicht onder AVG?

14-09-2023

Van websites die men niet vaak bezoekt maar die wel inloggen vereisen, weet de gebruiker soms het wachtwoord niet meer. Een interessante vra...

Handreiking leidinggevenden voor betere ondersteuning

15-08-2023

Er is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde aanpak die leidinggevenden helpt om werknemers met psychische klachten beter te ondersteunen....