Verlofregelingen

Er zijn veel redenen te bedenken om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse soorten verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Zo is er zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof voor de partner (voorheen kraamverlof), calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, adoptieverlof, onbetaald verlof en bijzonder of buitengewoon verlof. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen.

Uitgelicht

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door coronavirus

Organisaties die door het nieuwe coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-02-2020

Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

Het nieuwe coronavirus heeft Nederland bereikt. Organisaties moeten zich dus wapenen tegen COVID-19, bijvoorbeeld door werknemers thuis...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 28-02-2020

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Een huwelijk of verhuizing zijn situaties waarvoor geen wettelijke verlofregels bestaan. Dit bijzonder of buitengewoon verlof wordt...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Kan de OR extra verlofregelingen afdwingen?

Onze OR pleit voor extra faciliteiten voor de werknemers die mantelzorg verlenen. Hoe is het zorgverlof wettelijk geregeld?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Toolboxen

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 16-04-2021

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Tools

Verdiepingsartikelen

De wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022

Aangifte loonheffingen 8 minuten | 02-11-2021

Zoals ieder jaar veranderen ook per 2022 weer verschillende specificaties en rubrieken in de loonaangifte. Meestal merkt u in uw werkzaamhed...

Veelgestelde vragen over kortdurend en langdurend zorgverlof

Zorgverlof 5 minuten | 03-09-2021

Als een werknemer de zorg voor een naaste op zich neemt, is hij tijdelijk minder uren inzetbaar voor uw organisatie. Dat heeft een hoop prak...

Uitkeringen van de WAZO

Wet arbeid en zorg (WAZO) 5 minuten | 01-08-2021

In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn diverse vormen van verlof vastgelegd die het combineren van werk en zorgtaken voor werknemers eenvoudig...

Infographics

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Vraag en antwoord

Hoe zit het met ouderschapsverlof bij parttime werken?
Artikel 6.1 van de Wet arbeid en zorg (WAZO) stelt dat iedere werknemer het recht heeft om (onbetaald) ouderschapsverlof op te nemen voor ieder eigen kind of adoptie-, stief- of pleegkind, op voorwaarde dat het kind bij de werknemer woont en nog geen 8 jaar is. Het wettelijke verlofrecht... Lees het hele antwoord