Verlofregelingen

Er zijn veel redenen te bedenken om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse soorten verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Zo is er zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof voor de partner (voorheen kraamverlof), calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, adoptieverlof, onbetaald verlof en bijzonder of buitengewoon verlof. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen.

Uitgelicht

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door coronavirus

Organisaties die door het nieuwe coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-02-2020

Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

Het nieuwe coronavirus heeft Nederland bereikt. Organisaties moeten zich dus wapenen tegen COVID-19, bijvoorbeeld door werknemers thuis...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 28-02-2020

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Een huwelijk of verhuizing zijn situaties waarvoor geen wettelijke verlofregels bestaan. Dit bijzonder of buitengewoon verlof wordt...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

Kan de OR extra verlofregelingen afdwingen?

Onze OR pleit voor extra faciliteiten voor de werknemers die mantelzorg verlenen. Hoe is het zorgverlof wettelijk geregeld?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Toolboxen

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 16-04-2021

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Tools

Verdiepingsartikelen

Ontzorgen bij mantelzorg

Wet arbeid en zorg (WAZO) 4 minuten | 06-07-2021

Een op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de...

Bijzondere uitkeringen in de aangifte loonheffingen verwerken

Aangifte loonheffingen 10 minuten | 25-06-2021

Het verwerken van normaal loon in de aangifte loonheffingen is voor u vast en zeker gesneden koek. Maar er zijn ook minder vaak voorkomende...

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Zwangerschap 5 minuten | 19-05-2020

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Infographics

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Vraag en antwoord

Wanneer is sprake van noodzakelijke verzorging voor het recht op zorgverlof?
In de Wet arbeid en zorg (WAZO) zijn het kort- en langdurend zorgverlof geregeld. Voor deze verlofvormen gelden verschillende voorwaarden. Kortdurend zorgverlof Het kortdurend zorgverlof – per jaar ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week – mag de werknemer... Lees het hele antwoord