Tools

Dekkingsgraad pensioenen

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 28-11-2023

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 28-11-2023

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Geheimhoudingsbeding inclusief AI-afspraken

Overeenkomst | Werken met AI | 27-11-2023

Gebruik deze overeenkomst om goede afspraken te maken met uw werknemer over geheimhouding.

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Sociale verzekeringen | 24-11-2023

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Niet minder betalen dan het minimumuurloon

Video | Minimumloon | 23-11-2023

Per 2024 betaalt u werknemers een wettelijk minimumloon per uur, in plaats van per week of maand.

Moet een 18-jarige in de pensioenregeling?

Video | Wet toekomst pensioenen | 09-11-2023

Per 2024 moeten werknemers vanaf 18 jaar toetreden tot de pensioenregeling. Peggie van Vugt legt uit wat dit betekent voor uw organisatie.

Geschenken van de werkgever

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 07-11-2023

De fiscale regels bij geschenken aan werknemers en niet-werknemers vindt u in deze checklist.

Salarissoftware 2023-2024 vergelijken

Marktanalyse | Loonadministratie | 06-11-2023

Het is belangrijk om de functionaliteit van salarissoftware af te stemmen op behoefte. Deze tool vergelijkt aanbieders van salarissoftware.

Overstappen op elektronisch factureren

Checklist | Facturen | 03-11-2023

Waar moet u op letten als u e-facturering invoert? Met deze checklist kunt u nagaan waar u op moet letten als u overstapt op e-facturering.

Surseance van betaling aanvragen

Stappenplan | Faillissement | 03-11-2023

Voorkom een faillissement en vraag tijdig surseance van betaling aan. Zo heeft u de tijd om orde op zaken te stellen.