Nieuws

or

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

OR | 03-02-2023 | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelij...

a

Meer aandacht voor preventie betekent minder verzuim

Arbo | 02-02-2023 | Bedrijfsarts

Door het oplopend tekort aan bedrijfsartsen kan de zorg aan werkenden in gevaar komen. Het is daarom nodig om de inzet van bedrijfsartsen te...

a

Tegemoetkoming beroepsziekte door gevaarlijke stoffen

Arbo | 01-02-2023 | Beroepsziekte

Als een werknemer ziek wordt door zijn werk, heeft hij recht op compensatie door de werkgever. In de praktijk blijkt dat het nog niet zo een...

hr

Geen loonsanctie na volgen van advies bedrijfsarts

HR | 31-01-2023 | Bedrijfsarts

Een verzekeringsarts van UWV kan achteraf oordelen dat de bedrijfsarts verkeerd heeft geadviseerd over een zieke werknemer. De werkgever moe...

a

Uitstoot gevaarlijke stoffen Schiphol door maas in wet

Arbo | 31-01-2023 | Gevaarlijke stoffen

Voor de uitstoot van schadelijke stoffen door bedrijven in Nederland gelden strenge regels om mens en milieu te beschermen. Deze blijken nie...

or

Gebrek aan ‘slack time’ verhoogt werkdruk

OR | 27-01-2023 | Werkdruk

Werkdruk is in veel organisaties een steeds groter probleem. Daarmee is het ook voor de OR een belangrijk onderwerp. Werkdruk aankaarten en...

a

Toolbox TNO voor effectief en gezond hybride werken

Arbo | 26-01-2023 | Hybride werken

Na de coronacrisis zijn veel organisaties aan de slag gegaan met hybride werken: deels op kantoor werken en deels elders. Soms ging dat vanz...

a

Workaholic heeft meer kans op burn-outverschijnselen

Arbo | 25-01-2023 | PSA

Heeft een werknemer last van een werkverslaving – ook wel workaholisme genoemd – dan wil de arboprofessional dat tijdig signaleren. Zo’n wer...

a

Werkgever moet ijsbaan voorkomen

Arbo | 24-01-2023

Het arbobeleid van uw organisatie houdt niet op bij de voordeur. Nu het door sneeuw en bevriezing op sommige plaatsen spekglad is, moet u er...

a

Hybride werken biedt kansen voor meer bewegen op werkplek

Arbo | 24-01-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers in Nederland zitten zo’n tien uur op een werkdag. Meer bewegen op de werkplek en tijdens het werk kunnen allerlei aandoeningen vo...