Tools

Dekkingsgraad

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 28-11-2022

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 28-11-2022

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Aandachtspunten voor inclusief beleid LHBTIQA+

Checklist | Arbeidsomstandigheden | 24-11-2022

Gebruik deze checklist voor alle aandachtspunten bij het maken van een inclusief beleid voor LHBTIQA+.

Arbeidsovereenkomst statutair directeur

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 24-11-2022

Gebruik deze overeenkomst om de arbeidsrelatie met de statutair directeur vast te leggen.

Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim

Video | Verzuim | 24-11-2022

Een ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is alleen mogelijk als de regelmatige afwezigheid van de werknemer onaanvaardbare gevolgen heeft.

Jaaragenda OR opstellen

Checklist | Ondernemingsraad | 23-11-2022

Het opstellen van een globale jaaragenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om werkzaamheden planmatig aan te pakken. Hoe? Bekijk deze tool.

Vakantiekaart

Rekentool | Vakantiedagen | 17-11-2022

Deze tool maakt het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels makkelijk.

De fiscale regels als Sinterklaas langskomt op de zaak

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 17-11-2022

De regels van een sinterklaasfeest voor de werknemers en hun familie zijn best ingewikkeld. De redactie van Rendement legt de regels uit.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding berekenen

Rekentool | Reiskosten | 15-11-2022

Met deze tool berekent u hoe hoog de vaste onbelaste reiskostenvergoeding en/of thuiswerkvergoeding aan werknemers mag zijn.

Vakantie- en verlofplanning 2023

Formulier | Vakantiedagen | 14-11-2022

Met deze vakantie- en verlofplanning 2023 kunt u op een overzichtelijke manier het verlof noteren van werknemers.