Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
22-05-2020
Overlegrecht van de OR
Videocollege
17 minuten
01-06-2020

Is fusieplan adviesplichtig?

Adviesrecht | Publicatiedatum 08-07-2024

Onze zorginstelling gaat fuseren met een andere zorginstelling. De intentieverklaring is al getekend en de melding aan de mededingingsautoriteit is gedaan. De bestuurder...

Hoe kan ik succesvol onderhandelen?

Persoonlijke vaardigheden | Publicatiedatum 20-06-2024

Hoe krijg ik een zo gunstig mogelijke uitkomst bij een onderhandeling?

Geldt letsel door flauwvallen ook als arbeidsongeval?

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | Publicatiedatum 20-06-2024

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moeten we dit melden als arbeidsongeval?

Snel aan de slag met de zichtbaarheid van de OR

OR-communicatie Publicatiedatum 09-07-2024

Naast de informatie die de OR verplicht met de achterban deelt, is goede communicatie vanuit de OR cruciaal om de achterban te betrekken bij het OR-werk én te...

Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

Balans werk-privé Publicatiedatum 24-06-2024

Eén op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting...

Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 17-06-2024

Er zijn vele redenen waarom werkgevers graag oudere werknemers in dienst houden of nemen. Ze willen de kennis en ervaring van de werknemer nog niet missen of ze kampen...

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 03-06-2024

De wetgever heeft - naast het bevallingsverlof - voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en...

Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum 30-04-2024

In deze toolbox vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. U vindt duidelijke informatie over wat een beëindigingsovereenkomst...

OR én bestuurder hebben belang bij goede onderhandeling

Instemmingsrecht 6 minuten | 11-07-2024

Met het instemmingsrecht zoals dat geregeld is in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft uw OR een sterke troef in handen...

Zieke werknemer laten controleren door bedrijfsrecherche

Fraude 6 minuten | 08-07-2024

In de praktijk kunt u als werkgever te maken krijgen met arbeidsongeschikte werknemers bij wie u twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van...

LMS en LXP: platforms voor leren en ontwikkelen van werknemers

Opleiding en ontwikkeling 6 minuten | 05-07-2024

In dit tijdperk van voortdurende verandering en technologische vooruitgang is leren op de werkvloer belangrijk voor zakelijk succes. Gemotiv...

Elementen van een goede prompt

Werken met AI Publicatiedatum 02-07-2024

Om goede resultaten te krijgen van generatieve AI – zoals ChatGPT – is het cruciaal dat het taalmodel de goede opdrachten krijgt, ook wel ‘prompts’...

Thuiswerkregeling

Thuiswerken en hybride werken Publicatiedatum 24-06-2024

Een werkgever kan met zijn werknemers in een thuiswerkregeling algemene afspraken maken over thuiswerken. Dit thuiswerkreglement biedt duidelijkheid aan zowel de werkgever...

Veiligheidstekens

Arbeidsongeval Publicatiedatum 19-06-2024

Het gebruik van veiligheidstekens of pictogrammen kan het risico van misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen. Door het gebruik van kleuren en symbolen kunnen werknemers...

Communiceren over integriteit

OR en arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 18-06-2024

Integer handelen versterkt het vertrouwen van afnemers van goederen en diensten en het vertrouwen tussen werkgever en werknemers en de werknemers onderling....