Verdiepingsartikelen

Het ‘derde ziektejaar’ goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter | 6 minuten | 10-03-2023

Twee jaar loondoorbetaling aan een ziek gemelde werknemer: veel werkgevers vinden dat lang en duur. Soms komt er nog een schok: een verplich...

Einde aan de doelmatigheidmarge

Gebruikelijk loon | 3 minuten | 08-03-2023

Als dga moet u het sinds dit jaar stellen zonder de doelmatigheidsmarge voor uw gebruikelijk loon. Dat is een hele mond vol, maar het gevolg...

Afweging: auto in privé rijden of op de zaak zetten

Auto van de zaak | 6 minuten | 08-03-2023

Een vraag die veel ondernemers zich stellen als er gedacht wordt aan de aanschaf van een auto is: zal ik de auto in privé kopen of door de z...

De 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

30%-regeling | 4 minuten | 08-03-2023

De 30%-regeling is een praktische manier om de extra kosten die werknemers in het buitenland maken, forfaitair te vergoeden. De regeling wor...

Vergunningen en regelingen voor buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers | 8 minuten | 07-03-2023

Door het grote personeelstekort en de lage werkloosheid vissen veel werkgevers in dezelfde, kleiner geworden personeelsvijver. Het is daarom...

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 07-03-2023

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

Voor eenzijdig wijzigen van lonen gelden zeer strikte regels

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 06-03-2023

Als een werkgever met tegenslag te maken krijgt en in de financiële problemen komt, zal hij op zoek gaan naar maatregelen die ervoor kunnen...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW | 5 minuten | 02-03-2023

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning | 4 minuten | 01-03-2023

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...

Nihilwaarderingen in de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 6 minuten | 01-03-2023

Voor bijvoorbeeld de latte macchiato uit de koffiemachine in de pantry, voor het werkuniform van de politieagent, voor het personeelsfeest i...