Verdiepingsartikelen

Gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen aan werknemers

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 01-03-2024

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn niet alleen belangrijk voor de werknemers en de organisatie, maar ook gewoon een verplichting...

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding | 6 minuten | 23-02-2024

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werkneme...

Rol van de OR bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 19-02-2024

Om de belangen van werknemers goed te kunnen behartigen, beschikt de ondernemingsraad over verschillende rechten en bevoegdheden. Deze zijn...

Communicatie over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 7 minuten | 19-02-2024

In alle drukte rondom het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden kan de informatievoorziening voor de werknemers er nog weleens bij in schieten...

Aansprakelijk zijn voor belastingschulden van derden

Contact met de Belastingdienst | 6 minuten | 07-02-2024

Als ondernemer kunt u met vele vormen van aansprakelijkheid voor belastingschulden te maken krijgen. De ontvanger kan u zelfs voor belasting...

Registratie van arbeidstijden is wettelijk verplicht

Arbeidstijden | 6 minuten | 07-02-2024

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat uw organisatie een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van uw w...

Grenzen aan vrijheid van meningsuiting voor werknemers

Arbeidsrecht | 5 minuten | 06-02-2024

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, corona, de verkiezingsuitslag. Het zijn enkele voorbeelden van maatschappelijke kwesties die k...

Aanspraken in de administratie verwerken

Loonadministratie | 6 minuten | 05-02-2024

Aanspraken zijn fiscaal gezien ingewikkelde materie. Als u ze in de loonadministratie moet verwerken, moet u daarom goed opletten. Soms moet...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 31-01-2024

Als werknemers in een auto van de zaak rijden, kan de onderneming de meeste kosten rond die auto op grond van de werkkostenregeling onbelast...

Aandachtspunten bij wettelijk minimumloon voor werknemers

Minimumloon | 6 minuten | 30-01-2024

Werknemers hebben een wettelijk recht op een minimum aan loon. Sinds 1 januari 2024 heeft u daarbij met een wettelijk minimumloon per uur te...