Werkkostenregeling (WKR)

Onder de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Per 2020 is dat percentage voor de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7%. Als onderdeel van de coronamaatregelen van de overheid is dat verhoogde percentage voor 2020 extra verhoogd naar 3%. Voor de rest van de loonsom geldt een vrije ruimte van 1,2%.

Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet de organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen. Soms is dat toch een voordeligere optie dan het bruteren van een loonbestanddeel. 

Uitgelicht

Vergoeden en verstrekken is nooit zonder gevolgen

Als een werkgever voorzieningen aan werknemers wil uitdelen, kan dat niet zomaar zonder fiscale gevolgen. De regels voor vergoedingen,...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 20-02-2020

Vrije ruimte WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2020 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dat schreef staatssecretaris...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 28-04-2020

Vrije ruimte berekenen en toetsen

Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan 2 methoden. U kunt de vrije ruimte berekenen...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 26-05-2020

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije...

Sinds de invoering van de WKR lijken extra beloningen aan werknemers hoe langer hoe vaker in de vrije ruimte terecht te komen. De algemene...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 03-12-2019

 

Toolboxen

De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-08-2019

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te...

Succesvol thuiswerken in 6 stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 27-05-2020

Het coronavirus dwingt veel werknemers om thuis te werken. Het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

In 2020 3% vrije ruimte: zo gaat u er verstandig mee om

Werkkostenregeling (WKR) 5 minuten | 17-06-2020

Eén van de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om ondernemingen door de coronacrisis heen te loodsen, is een eenmalige verruiming va...

De fiscale aspecten van thuiswerken

Thuiswerken 5 minuten | 03-04-2020

Door de coronacrisis kunnen veel werkgevers niet meer om thuiswerken heen. Daar moeten de werknemers natuurlijk wel de voorzieningen voor he...

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) 4 minuten | 03-12-2019

Sinds de invoering van de WKR lijken extra beloningen aan werknemers hoe langer hoe vaker in de vrije ruimte terecht te komen. De algemene t...

Infographics

Stappenplan werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 01-05-2020

Binnen de werkkostenregeling mogen werkgevers een percentage van de totale fiscale loonsom van de organisatie (de zogenoemde vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen,...

Zakelijk diner onbelast vergoeden

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Als een werknemer gaat dineren met een zakelijke relatie en een collega voor de gezelligheid aanschuift, kan uw organisatie de kosten van dat diner achteraf voor haar...

De gebruikelijkheidstoets

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

De gebruikelijkheidstoets bepaalt dat als eindheffing aangewezen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare...

Arbovoorzieningen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Werkgevers kunnen hun werknemers op grond van het arbobeleid van de organisatie zogenoemde arbovoorzieningen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Om wat...

E-learning

Gebruikelijkheidstoets
Videocollege
6 minuten
10-11-2016
Noodzakelijkheidscriterium
Videocollege
7 minuten
07-11-2016

Vraag en antwoord

Welke normbedragen voor vergoedingen en verstrekkingen zijn veranderd?
Ondernemingen die aan werknemers iets uitdelen, mogen dat lang niet altijd onbelast doen. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen van de werkkostenregeling, dan is er belasting over verschuldigd. Werkelijke waarde Vaak is het... Lees het hele antwoord