Werkkostenregeling (WKR)

Onder de werkkostenregeling kan de werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In 2023 is deze vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 3%. Van rest van de loonsom is 1,18% vrij te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

De vrije ruimte is te gebruiken voor alle gebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Bijvoorbeeld een fiets (tool), een telefoon of een geschenk (video). Voor sommige vergoedingen en verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling of nihilwaardering, dan neemt de voorziening geen vrije ruimte in beslag. Deelt de werkgever meer onbelaste vergoedingen en verstrekkingen uit dan de vrije ruimte toestaat, dan moet de organisatie over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Nieuws

Verruiming van vrijstelling voor ov-abonnement

19-09-2023

Per 2024 moet de vrijstelling waarmee werkgevers onbelast een ov-abonnement kunnen verstrekken aan werknemers worden verruimd, zo werd op Pr...

Hoe hoog is de vrije ruimte van de WKR in 2024?

19-09-2023

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2024 waarschijnlijk 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonso...

Per 2024 € 0,23 onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk

19-09-2023

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23. Deze ma...

Plannen voor de loonbelasting op Prinsjesdag 2023

07-09-2023

Welke plannen voor de loonbelasting kunnen werkgevers op Prinsjesdag 2023 verwachten? Eén en ander is al bekend. Zo stond in de Voorjaarsnot...