Functioneren en beoordelen

Voor iedere organisatie is het belangrijk dat werknemers goed functioneren. Eens in de zoveel tijd wordt dit besproken in een beoordelingsgesprek. Er zijn echter nog meer typen gesprekken, zoals het functioneringsgesprek (meestal halverwege het jaar), het doelstellingengesprek (of planningsgesprek) en het voortgangsgesprek.

Mocht er iets aan het functioneren van de werknemer schorten, dan kan dit nog tijdig door de werkgever bijgestuurd worden voordat verdere maatregelen nodig zijn.

Nieuws

Een moeizaam gesprek bijsturen

21-02-2024

Gesprekken lopen niet altijd even vlot of positief. Soms is een gesprekspartner erop uit de ander te ondermijnen of te beledigen. De reactie...

Dossier bij disfunctioneren: emmer mag niet overlopen

07-12-2023

Als een werknemer disfunctioneert, moet de leidinggevende niet te lang wachten met dossieropbouw. Veel leidinggevenden beginnen pas met het...

Bij ziekte is functie niet zomaar te wijzigen

06-12-2023

Als een werknemer (langdurig) ziek is geweest, kan een werkgever hem na herstel niet zomaar op een andere functie zetten. Alleen in bepaalde...

Werknemers willen open en transparante communicatie

13-09-2023

Werknemers zouden graag zien dat hun leidinggevenden beter communiceren. Dat hebben ze nog liever dan een verhoging van hun salaris. Dit bli...