Functioneren en beoordelen

Het beoordelen van werknemers gebeurt meestal in een beoordelingsgesprek aan het einde van een kalenderjaar. Er zijn echter nog meer typen gesprekken, zoals het functioneringsgesprek (meestal halverwege het jaar), het doelstellingengesprek (of planningsgesprek) en het voortgangsgesprek. Het gedegen en objectief beoordelen van functioneren is geen eenvoudige taak.

Met een persooonlijk ontwikkelplan (POP) kunt u de ontwikkeling en het functioneren van de werknemer stimuleren.

Op deze pagina vindt u links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics over functioneren en beoordelen. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor het beoordelen van de medewerkers?
Door het Nieuwe Werken functioneren werknemers vaak buiten het gezichtsveld van hun leidinggevende en vinden zij één keer per jaar een gesprek onvoldoende om vorm en inhoud te geven aan hun ontwikkeling. In het verlengde van deze ontwikkelingen kiezen steeds meer organisaties ervoor om het beoordelingsgesprek en de andere gesprekken in de gesprekkencyclus op een andere, vernieuwende manier in te steken: tijd voor het Nieuwe Beoordelen. Maar let op de juridische valkuilen van het Nieuwe Beoordelen!

Bekruipt u na afloop van een gesprek wel eens het gevoel dat u geen heldere, eerlijke antwoorden heeft gekregen op uw vragen?
Als u de indruk heeft dat de boodschap niet goed overkomt of dat u geen eerlijke antwoorden krijgt, dan is het wellicht tijd om uw gespreksvaardigheden bij te schaven. Vindt u het altijd moeilijk om een bepaalde collega of medewerker iets te vragen? Probeer dan uw strategie eens te veranderen.

 

Hoe lang beoordelings- en functioneringsverslagen bewaren?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 06-01-2023

We zijn onze personeelsdossiers aan het opschonen. Hoe lang moeten we de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken bewaren?

Is het verstandig om loon in samenspraak vast te stellen?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 07-09-2022

In sommige organisaties bepaalt niet de leidinggevende, een andere eindverantwoordelijke of de cao het salaris, maar de collega’s onderling. Het beloningssysteem...

Werknemer weigert zijn beoordeling te tekenen: wat nu?

Functioneren en beoordelen | Publicatiedatum 15-07-2022

Helaas hebben wij het functioneren van een werknemer met een onvoldoende moeten beoordelen. Deze werknemer is het daar niet mee eens en weigert daarom het beoordelingsformulier...

Zorgvuldig functioneren beoordelen in zeven stappen

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 11-10-2022

In vrijwel iedere organisatie worden met werknemers bepaalde doelen afgesproken en moet dus na verloop van tijd de balans worden opgemaakt. Deze toolbox loodst u langs...

Werknemers beoordelen die thuis werken

Functioneren en beoordelen 4 minuten | 03-03-2023

Vrouwe Justitia is het symbool van de onpartijdige rechtspraak: zij heeft een blinddoek op, zodat zij rechtspreekt zonder aanzien des persoo...

De (on)belangrijke rol van de leidinggevende

Leidinggeven 7 minuten | 25-11-2022

Organisaties krijgen veel veranderingen in de arbeidsmarkt voor de kiezen. Hoe kunnen managers en HR-professionals samen optrekken om het ju...

Er is meer dan alleen verticale promotie

Opleiding en ontwikkeling 8 minuten | 24-11-2022

Organisaties willen hun goede vakspecialisten graag behouden. Dat kan door deze werknemers binnen de organisatie door te laten groeien. Het...

Aandachtspunten bij de aanpak van disfunctioneren

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 09-03-2023

Disfunctioneren is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van het afgesproken werk. Dit niet-functioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, gebreken...

Beoordelingscyclus

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 01-08-2022

Een jaarlijkse beoordelingscyclus bestaat in elk geval uit een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Ieder gesprek heeft zijn eigen functie en doel.

Wat is het verschil tussen een competentie en een vaardigheid?

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 01-08-2022

Kennis, vaardigheden, attitude, competenties, resultaten: allemaal begrippen die in de cyclus van functioneren en beoordelen voorkomen. Maar wat betekenen deze begrippen?

Heeft u een vraag over Functioneren en beoordelen?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Functioneren en beoordelen?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie