Functioneren en beoordelen

Het beoordelen van werknemers gebeurt meestal in een beoordelingsgesprek aan het einde van een kalenderjaar. Er zijn echter nog meer typen gesprekken, zoals het functioneringsgesprek (meestal halverwege het jaar), het doelstellingengesprek (of planningsgesprek) en het voortgangsgesprek. Het gedegen en objectief beoordelen van functioneren is geen eenvoudige taak.

Met een persooonlijk ontwikkelplan (POP) kunt u de ontwikkeling en het functioneren van de werknemer stimuleren.

Op deze pagina vindt u links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics over functioneren en beoordelen. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor het beoordelen van de medewerkers?
Door het Nieuwe Werken functioneren werknemers vaak buiten het gezichtsveld van hun leidinggevende en vinden zij één keer per jaar een gesprek onvoldoende om vorm en inhoud te geven aan hun ontwikkeling. In het verlengde van deze ontwikkelingen kiezen steeds meer organisaties ervoor om het beoordelingsgesprek en de andere gesprekken in de gesprekkencyclus op een andere, vernieuwende manier in te steken: tijd voor het Nieuwe Beoordelen. Maar let op de juridische valkuilen van het Nieuwe Beoordelen!

Bekruipt u na afloop van een gesprek wel eens het gevoel dat u geen heldere, eerlijke antwoorden heeft gekregen op uw vragen?
Als u de indruk heeft dat de boodschap niet goed overkomt of dat u geen eerlijke antwoorden krijgt, dan is het wellicht tijd om uw gespreksvaardigheden bij te schaven. Vindt u het altijd moeilijk om een bepaalde collega of medewerker iets te vragen? Probeer dan uw strategie eens te veranderen.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Leg het accent op de sterke punten van uw medewerkers

Functioneren en beoordelen 5 minuten | 12-05-2021

Tot voor kort werden hoger opgeleiden met de grootste doorgroeimogelijkheden vaak als talent gezien. Exclusieve programma’s stoomden hen kla...

Maak medewerkers blij met een POP

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 5 minuten | 01-10-2020

Uw organisatie moet steeds inspringen op ontwikkelingen om gezond en succesvol te blijven. Of dat lukt, is grotendeels afhankelijk van de me...

Het doel van functies waarderen

Functioneren en beoordelen 5 minuten | 12-06-2020

Functies verschillen van elkaar. Er zijn lichtere en zwaardere functies en er zijn functies die weinig of juist veel eisen stellen aan de ke...

E-learning

Competentiemanagement
Videocollege
14 minuten
15-11-2017
Functionerings- en beoordelingsgesprekken deel 3
Videocollege
21 minuten
12-11-2014

Vraag en antwoord

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?
Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie rekening houden met de nieuwe privacyregels. Deze regels hebben ook gevolgen voor het bewaren van personeelsgegevens. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen de persoonsgegevens van medewerkers namelijk niet langer bewaard... Lees het hele antwoord