Faillissement

Als een afnemer een faillissement aankondigt, ligt er een vorm van beslag op zijn gehele vermogen. Dat beslag is ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, waarvan uw onderneming er één is. Vanaf dat moment overlegt u met de curator. Die probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Wat kunt u doen wanneer een afnemer richting faillissement gaat? En welke mogelijkheden zijn er nadat een faillissement is uitgesproken? De economische situatie zorgt ervoor dat veel ondernemingen niet langer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat staat bekend als het ‘ophouden te betalen’, een reden voor het aanvragen van een faillissement door een schuldeiser. De huidige Faillissementswet is meer dan 100 jaar oud en voldoet eigenlijk niet meer. Schuldeisers ontvangen bijna niets terug en doorstarten na een faillissement is erg moeilijk. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe Insolventiewet als opvolger van de Faillissementswet. De nieuwe wet moet ook de internationale verschillen verminderen, harder optreden tegen faillissementsfraude en de aansprakelijkheid regelen van directeuren en andere personen die invloed hebben of hadden op het beleid bij faillissement van een vennootschap.

 

Verdiepingsartikelen

Betaald door de kredietverzekering

Debiteurenbeheer 5 minuten | 24-03-2020

Levert u op rekening, dan wilt u natuurlijk de zekerheid hebben dat uw factuur snel wordt betaald. U kunt hiervoor een kredietverzekering af...

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 23-02-2020

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende reg...

Uw debiteurenbeheer in goede banen leiden

Debiteurenbeheer 5 minuten | 10-02-2020

Iedere dga die geen incassobureau runt, is liever met zijn vak bezig dan met het najagen van debiteuren. Dat zal voor u niet anders zijn. Co...

Infographics

De volgorde van schuldeisers bij een faillissement

Faillissement Publicatiedatum 31-07-2019

Nadat de rechtbank een faillissement heeft uitgesproken, kunnen schuldeisers vorderingen indienen bij de curator. Schuldeisers met vorderingen hoog in de rangorde hebben...

Vraag en antwoord

Mag een zwangere werkneemster nooit ontslagen worden?
Als een werkneemster wordt ontslagen in strijd met het opzegverbod zwangerschap uit art. 7:670 lid 2 BW, kan uw organisatie een groot probleem hebben. Als een werkneemster zich ervan bewust is dat dit opzegverbod in het spel is, kan zij de opzegging van de werkgever vernietigen. Dit moet... Lees het hele antwoord