Faillissement

Als een onderneming niet langer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen, kunnen schuldeisers faillissement aanvragen.

Ondernemingen in zwaar weer kunnen sinds begin 2021 een beroep doen op de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) en zo alsnog een akkoord sluiten met schuldeisers. Lukt dat niet, dan komt de Faillissementswet om de hoek kijken en de drie procedures die daaronder vallen: faillissement, surseance van betaling en schuldsanering voor natuurlijke personen.

Als uw onderneming failliet gaat, neemt een curator het beheer over. Hij probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Dit heeft verschillende gevolgen voor u, uw onderneming en uw werknemers. In sommige gevallen is het mogelijk om na een faillissement een doorstart te maken.

Nieuws

Strengere regels voor turboliquidatie bv van kracht

17-11-2023

Met ingang van 15 november 2023 zijn de regels voor een zogeheten turboliquidatie van een bv aangescherpt. Deze wet zorgt er vooral voor dat...

Faillissementen stijgen in 2023 met ruim 50%

02-10-2023

In Nederland neemt het aantal faillissementen in 2023 naar verwachting met 52% toe en in 2024 met 39%. Dat is de verwachting van kredietverz...

Angst voor faillissementen door coronaschulden

11-09-2023

Drie op de tien organisaties maken zich zorgen over het faillissement van hun klanten, omdat zij niet in staat zijn om hun coronaschulden te...

WHOA-schuldenakkoord heeft ook fiscale gevolgen

05-09-2023

Een onderneming in financiële nood die een saneringsakkoord wil sluiten onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), moet veel overle...