Faillissement

Als een onderneming niet langer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen, kunnen schuldeisers faillissement aanvragen.

Ondernemingen in zwaar weer kunnen sinds begin 2021 een beroep doen op de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) en zo alsnog een akkoord sluiten met schuldeisers. Lukt dat niet, dan komt de Faillissementswet om de hoek kijken en de drie procedures die daaronder vallen: faillissement, surseance van betaling en schuldsanering voor natuurlijke personen.

Als uw onderneming failliet gaat, neemt een curator het beheer over. Hij probeert alle schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Dit heeft verschillende gevolgen voor u, uw onderneming en uw werknemers. In sommige gevallen is het mogelijk om na een faillissement een doorstart te maken.

Nieuws

Stapeling van incassokosten wordt beperkt door nieuwe wet

18-06-2024

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), die op 1 april 2024 in werking trad, houdt in dat incassodienstverleners zich binnen een jaar...

Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

28-05-2024

Bij een bedrijfsovername (doorstart) vanuit faillissement bevinden werknemers zich in een onzekere positie. Om dit te verbeteren, is op inte...

Steeds meer ondernemers vragen om schuldhulpverlening

28-05-2024

In 2023 was een toename te zien van ondernemers die aanklopten bij schuldhulpverleners voor financiële ondersteuning. Opvallend is dat er ee...

KvK ontving veel vragen over financiële problemen

14-05-2024

In 2023 ontvingen de ondernemersadviseurs van de Kamer van Koophandel (KvK) veel vragen van ondernemers die in financieel zwaar weer verkeer...