Opleiding en ontwikkeling

Voor de inzetbaarheid en productiviteit van werknemers is het belangrijk dat zij zich binnen hun organisatie kunnen blijven ontwikkelen. Het is aan de werkgever om hen daarin ruimte te geven en eventueel een opleiding of cursus aan te bieden. Bij de opleiding en ontwikkeling van werknemers komt echter een hoop kijken. De toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten zet de opties op een rijtje.

De werkgever moet er ook rekening mee houden dat elke werknemer zijn eigen niveau, leerstijl en leerdoelen heeft. Bovendien zijn er diverse manieren om werknemers op te leiden.

Voor meer specifieke informatie over scholing van werknemers kunt u terecht op de volgende pagina's:

Uitgelicht

Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

Scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw onderneming. En als uw...

Verdiepingsartikel
Door redactie Salarisadministratie
Publicatiedatum: 28-07-2020

Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

Wij willen dit schooljaar een stagiair aannemen. Op welke manier kunnen wij de stagiair belonen en waar moeten wij dan op...

Vraag en antwoord
Door redactie HR
Publicatiedatum: 01-09-2020

Subsidieregeling SLIM ook in 2022 goed voor €...

Ook in 2022 stelt het demissionaire kabinet geld beschikbaar voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen...

Nieuws
Door redactie HR
Publicatiedatum: 21-09-2021

 

Analytisch en creatief denken
Videocollege
23 minuten
26-02-2020
Opleiden
Videocollege
29 minuten
26-02-2020

Wat is het gevolg van het niet-naleven van de scholingsplicht?

Opleiding en ontwikkeling | Publicatiedatum 27-06-2022

Per 1 augustus 2022 hebben we als organisatie te maken met aanvullende regels voor onze scholingsverplichting, die inhoudt dat een wettelijk verplichte opleiding...

Hoe dragen opleidingen bij aan duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid | Publicatiedatum 22-06-2022

Werknemers die willen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid moeten zich gedurende hun loopbaan voldoende ontwikkelen. Hoe kunnen ze dat het beste doen en hoe faciliteert...

Hoe kunnen we digitaal leren stimuleren?

Opleiding en ontwikkeling | Publicatiedatum 10-06-2022

Hoe kunnen we binnen onze organisatie onze werknemers stimuleren om meer te doen aan digitaal leren?

Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 27-01-2021

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen...

Hoe versterkt u persoonlijk leiderschap in uw organisatie?

Leidinggeven 6 minuten | 09-06-2022

Jarenlang hebben werkgevers gedacht dat het belangrijk was dat werknemers tevreden waren. Dat was dan ook de insteek van de MTO’s, de medewe...

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

Terugdringen van psychisch verzuim met ontwikkel- en opleidingsbeleid

Opleiding en ontwikkeling 6 minuten | 07-04-2022

Het aantal psychische klachten bij werknemers is de laatste jaren sterk toegenomen. De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) staat...

Wetswijziging voor bedingen

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 28-06-2022

Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe wettelijke regels met betrekking tot het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. In deze infographic ziet u deze nieuwe...

Scholing OR en PVT

OR-scholing Publicatiedatum 19-04-2022

Omdat leden van de medezeggenschap met zeer uiteenlopende en vaak ook complexe onderwerpen te maken krijgen, is scholing van groot belang. Scholing is ook belangrijk...

Het STAP-budget

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 06-12-2021

In 2022 introduceert de overheid een individueel leer- en ontwikkelbudget. Hiervoor is de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) in het leven...

Hybride vormen van scholing zijn populair

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 09-08-2021

Hybride scholings- en ontwikkelingsvormen blijken bij veel organisaties gemeengoed te zijn. Opleidingen, cursussen en trainingen worden het meest op locatie én...

Heeft u een vraag over Opleiding en ontwikkeling?

Gerard Kuijpers,  Eldert de Jager
Gerard Kuijpers, Eldert de Jager
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Opleiding en ontwikkeling?

Gerard Kuijpers,  Eldert de Jager
Gerard Kuijpers, Eldert de Jager
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie