E-learning

Personeelslening of voorschot

Loonadministratie 6 minuten15-12-2016

Heeft een werknemer (tijdelijk) financiële problemen, dan kan de werkgever hem helpen door middel van een personeelslening of voorschot...

Verbod op inhoudingen en verrekeningen

6 minuten12-12-2016

Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijncon...

Identificatieplicht

Identificatieplicht 6 minuten28-11-2016

De identificatieplicht houdt in dat werkgevers de identiteit van nieuwe werknemers moeten vaststellen. De identificatieplicht bestaat uit dr...

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking 6 minuten10-11-2016

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de zogeheten doelgroep banenafspraak vallen, die is vastgelegd in...

Gebruikelijkheidstoets

Werkkostenregeling (WKR) 6 minuten10-11-2016

Werkgevers kunnen de vrije ruimte gebruiken om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen  in onbelast loon voor...

Noodzakelijkheidscriterium

Werkkostenregeling (WKR) 7 minuten07-11-2016

Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computer...

Wet aanpak schijnconstructies

12 minuten21-10-2016

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werkn...

Beloningen

Beloning 12 minuten20-10-2016

In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura...

Lage-inkomensvoordeel

LKV en (jeugd-)LIV 8 minuten26-09-2016

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij...

Uitdiensttreding van werknemers

Loonadministratie 7 minuten09-09-2016

In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er...