Nieuws

a

Met app op huidkanker controleren

Arbo | 21-03-2023 | Beroepsziekte

Er zijn verschillende gratis apps waarmee werknemers moedervlekken en andere plekjes zelf in de gaten kunnen houden. Het programma geeft daa...

a

Onderzoek inzet arbeidsdeskundige bij letselschade

Arbo | 21-03-2023 | Arbeidsongeval

De inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval kan een grote rol spelen om sneller inzicht te verkrijgen...

hr

Tien stappen voor screening nieuw personeel

HR | 21-03-2023 | Werving en selectie

Om de mogelijkheden én beperkingen voor het screenen van sollicitanten op een rij te zetten, heeft screeningsautoriteit Justis een brochure...

or

Adviesrecht OR: het klassieke advies

OR | 20-03-2023 | Adviesrecht

Bij belangrijke voorgenomen besluiten moet de bestuurder tijdig advies vragen aan de ondernemingsraad (OR). Volgens de letter van de Wet op...

s

Twee derde werknemers verwacht inflatiecompensatie

Salarisadministratie | 20-03-2023 | Beloning

Twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dit jaar een compensatie voor de hoge inflatie te krijgen van de werkgever. Oudere werknem...

s

Zomertijd: minder loon voor kortere nachtdienst?

Salarisadministratie | 20-03-2023 | Arbeidstijden

Als in een organisatie werknemers aan het werk zijn in de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart, is hun dienst een uur korter dan n...

hr

Hoge Raad oordeelt over uitzendbeding bij ziekte

HR | 17-03-2023 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

De cao voor uitzendkrachten regelt dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch eindigt als een uitzendkracht zich ziek meldt....

or

Rol van OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden

OR | 17-03-2023 | Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft bij veel onderwerpen instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) somt de onderwerpe...

hr

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel eerlijk werven

HR | 16-03-2023 | Discriminatie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit belangrijke wetsvoorstel...

a

Goed onderhoud AED kan levens redden

Arbo | 16-03-2023 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Steeds meer organisaties beschikken over een hartdefibrillator, maar vergeten wordt dat deze AED ook regelmatig nagekeken moet worden. Perio...