Nieuws

hr

Overgangsregeling Oekraïense vluchtelingen verlengd

HR | 12-08-2022 | Buitenlandse werknemers

De vrijstelling van de werkvergunningsplicht voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen, wordt verlengd tot e...

or

OR heeft soms instemmingsrecht op gedragscode cao

OR | 12-08-2022 | Cao

De meeste cao’s bevatten ook gedragscodes. Bij onderdelen van deze gedragsregels die raakvlakken hebben met de onderwerpen zoals opgesomd in...

a

Machineveiligheid om arbeidsongevallen te voorkomen

Arbo | 12-08-2022 | Arbeidsongeval

Onveilige machines en onveilig gebruik van machines kunnen zeer ernstige arbeidsongevallen veroorzaken. Daarom is machineveiligheid een onde...

a

Experts helpen bij leefstijlverandering werknemers

Arbo | 11-08-2022 | Preventie

Door experts in te schakelen bij het bereiken van een leefstijlverandering, kan de werkgever het ontwikkelen van gezondere gewoontes bij wer...

s

Zakelijke reis over water: vergoeding boot en veerpont

Salarisadministratie | 10-08-2022 | Reiskosten

Soms maakt een werknemer een zakelijke reis per veerpont of per boot. Maar hoewel beide vervoersmiddelen zich verplaatsen over water, is het...

hr

UWV-formulieren voor bedrijfseconomisch ontslag gewijzigd

HR | 09-08-2022 | Ontslag

De drie formulieren voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen zijn gewijzigd. Werkgevers moeten voortaan eerder ingaan op...

fa

Administratieve lasten voor mkb door duurzaamheidseisen

Financiële administratie | 09-08-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

De ‘EU Sustainability Reporting Standards’ (ESRS-standaarden) kunnen leiden tot administratieve lastenverzwaring voor het mkb. Hier waarschu...

s

Auto van de zaak vóór indiensttreding? Bijtelling

Salarisadministratie | 08-08-2022 | Auto van de zaak

Als een werkgever een nieuwe werknemer voordat hij in dienst komt alvast een auto ter beschikking stelt, krijgt de werkgever te maken met ee...

or

Vetorecht OR is een sterk recht

OR | 08-08-2022 | Overeenstemmingsrecht

Het overeenstemmingsrecht geeft de ondernemingsraad (OR) een sterke onderhandelingspositie. Bereikt de bestuurder geen overeenstemming met d...

a

Het beste resultaat uit een MTO halen

Arbo | 05-08-2022 | PSA

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan veel vertellen over de stand van zaken binnen de organisatie. Zo’n onderzoek kan zaken aan h...