Inkomstenbelasting (IB)

Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting (IB) over betalen. Het zijn van een ondernemer voor de IB heeft nogal wat fiscale voordelen. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft ook een bijzondere positie voor de IB. Het netto inkomen van een ondernemer berekenen hangt van veel factoren af, onder meer van de berekening van de fiscale winst.

Er zijn drie boxen waarmee u te maken kunt krijgen bij de aangifte IB. Bijna iedereen, bijvoorbeeld ook werknemers in loondienst, heeft in ieder geval te maken met box 1. Hierin worden de inkomsten belast die u heeft uit werk en woning. Met box 2 krijgt u te maken als u meer dan 5% van de aandelen bezit in een bv, en box 3 komt aan de orde als u vermogen zoals spaarrekeningen en een tweede woning bezit. Bij de drie boxen uit de inkomstenbelasting horen ook verschillende tarieven.

Vaak heeft u recht op aftrekposten en heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting. Daardoor betaalt u minder of misschien zelfs wel geen inkomstenbelasting. Denk dan bij een aftrekpost aan bijvoorbeeld de aftrek voor scholingskosten en bij de heffingskorting aan arbeidskorting.

 

Toolboxen

Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 26-03-2021

In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte inkomstenbelasting, heffings­kortingen en aftrekposten voor u op een rij.

Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 28-09-2020

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 08-06-2020

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

Tools

Verdiepingsartikelen

Een oudedagsreserve voor de IB-ondernemer

Inkomstenbelasting (IB) 3 minuten | 08-09-2021

Als ondernemer voor de IB kunt u fiscaal gunstig sparen voor uw oude dag door een oudedagsreserve te vormen. Deze reserve vormt u door jaarl...

Verschillen in belastingdruk IB-ondernemer, werknemer en dga

Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 07-09-2021

Het kabinet heeft een berekening laten maken van de verschillen in belastingdruk tussen werknemers, IB-ondernemers en dga’s. Hierbij zijn na...

Inkomstenbelasting berekenen over de stakingswinst

Inkomstenbelasting (IB) 3 minuten | 15-07-2021

Stopt u met uw onderneming voor de IB dan zult u de stakingswinst moeten gaan berekenen. Waar moet u dan allemaal op letten bij deze bereken...

Infographics

Box 3-heffing in 2021

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum 30-06-2021

Voor 2021 heeft het kabinet de percentages voor de berekening van de box 3-heffing aangepast; het rendement uit beleggen is verhoogd en dat uit sparen is verlaagd. Het...

Gemengde kosten in de IB en VPB

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 19-05-2021

Bij de gemengde kosten gaat het om kosten die wel voor uw onderneming zijn gemaakt, maar die ook een privétintje hebben. In deze infographic ziet u om welke kosten...

Gebruik van investeringsaftrek

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 19-03-2021

Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert...

De terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 09-03-2021

Als dga kunt u bijvoorbeeld een bedrijfspand verhuren aan uw bv. Om te voorkomen dat u daar té veel belastingvoordeel van heeft is de terbeschikkingstellingsregeling...

Vraag en antwoord

Waar moet ik aan denken als ik de aandelen van mijn bv verkoop?
De meest voorkomende vorm van bedrijfsoverdracht is de overdracht van de aandelen van de bv. Vooral omdat het de meest eenvoudige en overzichtelijke manier is om een bv te verkopen. Bij een verkoop en overdracht van de aandelen in de bv komt er weliswaar een andere eigenaar, maar de bv... Lees het hele antwoord