Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren. Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Toekomst van de toeslagen

Inkomstenbelasting (IB) 5 minuten | 22-05-2020

Het toeslagenstelsel ligt al een hele tijd flink onder vuur. Vooral de kinderopvangtoeslag heeft het flink te verduren gehad. Het systeem va...

Wat mag fiscus als bewijsmiddel gebruiken?

Belastingcontrole 5 minuten | 30-12-2019

De belastingwet geeft de Belastingdienst een heleboel mogelijkheden om informatie over u te vergaren. Hiermee hoopt hij dan aan te kunnen to...

Inkeerregeling en medeplichtigheid bij fiscale overtredingen

Belastingcontrole 4 minuten | 31-07-2019

In het fiscale strafrecht gelden vanzelfsprekend dezelfde regels als in het gewone strafrecht. Wel kent het fiscale strafrecht een paar bijz...

Infographics

Het UBO-register

Familiebedrijven Publicatiedatum 22-04-2020

In de strijd tegen fraude en witwassen is het UBO-register opgezet. Met daarin gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van ondernemingen...

Varianten van factuurfraude

Facturen Publicatiedatum 12-08-2019

Bij factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept, al dan niet online, een factuur en wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene...

E-learning

Voorkom acquisitiefraude
Videocollege
19 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Wat betekent het nieuwe BTW-identificatienummer voor mijn bv?
Eenmanszaken hebben een nieuw BTW-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst, omdat het oude nummer het burgerservicenummer (BSN) bevatte van de eigenaar van de eenmanszaak. Dit is in strijd met de privacywet en zou ook kunnen leiden tot fraude. BTW-ondernemers moeten het nieuwe... Lees het hele antwoord