Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren.

Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

Nieuws

Veranderingsbereidheid in de accountancy hoognodig

27-11-2023

De accountancysector moet nog de nodige stappen zetten om het vertrouwen terug te winnen. Dit is een van de bevindingen uit het rapport 'Dru...

Verzuimfraude opsporen met gesprekken en nader onderzoek

22-11-2023

Werkgevers mogen niet zomaar van alles vragen aan een werknemer die opbelt om zich ziek te melden. Daardoor kan het idee ontstaan dat er nu...

NBA treft extra maatregelen na examenfraude

14-11-2023

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft nieuwe maatregelen aangekondigd na recente berichten over examenfraude bij een...

Transactieomschrijving verplicht bij fraudevermoeden

06-11-2023

Het is niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie te melden op basis van een subjectieve indicator....

Recent verschenen