Fraude

Uw onderneming wil natuurlijk niet met fraude te maken krijgen. Het is natuurlijk de kunst om vooraf maatregelen te nemen, zodat u er helemaal niet mee te maken krijgt. Fraude voldoet over het algemeen aan drie voorwaarden. De fraudeur moet ten eerste de verwachting hebben dat de fraude iets oplevert. Daarnaast moet hij uiteraard de mogelijkheid hebben om fraude te plegen. En als laatste moet hij bereid zijn om de fraude te rationaliseren.

Voor het voorkomen van fraude is het noodzakelijk om een risicoanalyse te laten maken van de risico's van uw onderneming. Aan de hand daarvan zijn passende maatregelen te nemen om de fraude te bestrijden en de eventuele risico's te verlagen. Soms is een verzekering tegen de financiële gevolgen van fraude zinvol.

Nieuws

Forse toename van Cash Compensatie in 2023

08-07-2024

Witwassen met Cash Compensatie neemt een vlucht in Nederland. Zo was er in 2023 sprake van grootschalige contante betalingen met crimineel g...

Vooral technische maatregelen bij preventie van fraude

24-06-2024

Organisaties nemen vooral technische maatregelen om fraude het hoofd te bieden. Dat is de conclusie die kredietverzekeraar Allianz Trade Ben...

Fraude met niet-financiële rapportagecriteria

21-06-2024

ESG-fraude is een nieuwe term die wordt gebruikt als ondernemingen hun prestaties op het gebied van ESG-onderwerpen (Environmental, Social e...

Werknemers moeten intieme relatie op de werkvloer melden

18-06-2024

De liefde kan zo mooi zijn, maar op de werkvloer is het niet altijd even handig. Oliegigant BP heeft daarom, met terugwerkende kracht, een m...

Recent verschenen