Vraag & antwoord

Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet wel en niet?

Arbeidstijden | 01-06-2023

In onze organisatie werken niet alleen eigen werknemers, maar ook uitzendkrachten en een aantal zzp'ers. Vallen zij ook onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor werktijden,...

Kunnen we in overleg afwijken van de Arbeidstijdenwet (ATW)?

Arbeidstijden | 31-05-2023

Klopt het dat wij in sommige gevallen mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet? We hebben namelijk een werknemer die vanwege privéomstandigheden graag enkel 's nachts...

Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren?

Arbeidstijden | 31-05-2023

Komende zomer zal de 17-jarige zoon van een medewerker enkele weken klusjes voor ons opknappen. Gelden er aparte arbeidstijden voor hem? De Arbeidstijdenwet (ATW) kent...

Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 31-05-2023

Is sinds de invoering van de AVG een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor mijn organisatie verplicht? Een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) moet vooraf worden...

Waarom is de eerstejaarsevaluatie bij re-integratie belangrijk?

Wet verbetering poortwachter | 22-05-2023

Onze werknemer is inmiddels bijna een jaar arbeidsongeschikt. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten we nu een eerstejaarsevaluatie doen. Waarom is de eerstejaarsevaluatie...

Zijn we verplicht maatregelen te nemen tegen werkstress?

Werkdruk | 19-05-2023

Onze ondernemingsraad (OR) eist dat we maatregelen nemen tegen werkstress. Dit zou wettelijk verplicht zijn.  Werkstress is echter geen probleem binnen onze organisatie....

Krijgt startende ondernemer met WIA belastingvoordeel?

Wet WIA | 10-05-2023

Ik ga met een WIA-uitkering een nieuwe onderneming starten. Heb ik vanwege mijn arbeidsongeschiktheid dan wel recht op belastingvoordelen? Voor een volledig arbeidsgeschikte...

Wat is positieve stress?

Werkdruk | 09-05-2023

Binnen onze organisatie zijn we bezig met het aanpakken van werkstress. Nu denken we bij werkstress meteen aan iets negatiefs, maar we hoorden van een werknemer hij juist...

Werkdruk, taakdruk, werklast en werkstress: het verschil?

Werkdruk | 09-05-2023

We zijn binnen onze organisatie aan de slag gegaan met een beleid om verzuim door werkstress te voorkomen. We merken dat we soms langs elkaar heen praten, omdat we de...

Moeten wij een bhv'er een vergoeding betalen?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 08-05-2023

Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken? Werknemers die ook bedrijfshulpverlener (bhv’er)...