Vraag & antwoord

Wie houdt toezicht op buitenlandse donaties?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Af en toe krijgen wij donaties vanuit België of Duitsland. Is het nu zo dat onze organisatie ook te maken krijgt met buitenlandse toezichthouders? Als uw organisatie...

Mag de werkgever gegevens van een wearable inzien en verwerken?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

In het kader van ‘gezonder werken’ heeft de werkgever wearables cadeau gedaan aan zijn werknemers. Mag hij de gegevens daarvan bekijken en gebruiken? Een...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Is encryptie toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Bestaat er in Nederland wetgeving die het gebruik van encryptie verbiedt? Er is in Nederland géén wetgeving die het gebruik van encryptie (versleuteling...

Is opnemen van telefoongesprekken AVG-proof?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

De gesprekken die onze klantenservicemedewerkers voeren, nemen wij soms op voor trainingsdoeleinden. Hoe doen wij dit in lijn met de AVG? Als u op de werkvloer geluidsopnames...

Is een verwerkersovereenkomst verplicht bij opslaan in de cloud?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Voldoet onze administratie aan de AVG als wij onze gegevens in de cloud opslaan en moet ik dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten? Uw onderneming kan de verwerking...

Hoe houden we zieke werknemers betrokken bij de organisatie?

Re-integratie | 15-05-2024

Bij langdurig ziekteverzuim kan een werknemer het gevoel krijgen dat hij er niet meer bij hoort. Hiermee verslechtert de werkrelatie en wordt een mogelijke re-integratie...

Wat kunnen we doen tegen oogklachten door beeldschermwerk?

Preventie | 14-05-2024

Langdurig beeldschermwerk kent verschillende gezondheidsrisico’s, onder meer voor de ogen. Hoe kan onze organisatie werknemers ondersteuning bieden om ‘visuele...

Wat is generatieverlof en waar is dat voor bedoeld?

Verlofregelingen | 07-05-2024

Wij kennen binnen onze organisatie seniorendagen toe aan onze oudere werknemers. Nu vinden een aantal jongere werknemers dat dit leeftijdsdiscriminatie is. Zij zien graag...

Wat is een compagnonverzekering?

Ondernemersverzekeringen | 07-05-2024

Mijn compagnon en ik hebben samen een onderneming. Nu wil hij dat we een compagnonverzekering afsluiten. Wat is een compagnonverzekering en wat is hiermee verzekerd?...