Ontslag

Een ontslag houdt in dat de werkgever de werknemer laat weten dat hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. Iedere vorm van ontslag is aan zijn eigen regels gebonden. Als aan deze regels niet wordt voldaan, kan het gevolg zijn dat het ontslag niet rechtsgeldig is óf dat de werkgever een billijke vergoeding of een gefixeerde schadevergoeding moet betalen. 

Het is ook mogelijk dat de werknemer ontslag neemt. Als de werknemer niet de juiste regels volgt, is het ontslag meestal wel rechtsgeldig, maar kan de werknemer een schadevergoeding aan de werkgever schuldig zijn.

Ontslag kan plaatsvinden via een ontslagvergunning van UWV (opzegging), door ontbinding door de rechter, via ontslag op staande voet, in de proeftijd of bij een faillissement door de curator.

Nieuws

Leefstijl: hoe ver reikt de arm van de werkgever?

15-05-2024

Meer dan 1,4 miljoen mensen in Nederland lopen het risico om diabetes type 2 te krijgen. Deze ziekte is vaak een gevolg van een ongezonde le...

Billijke vergoeding niet lager door transitievergoeding

03-05-2024

Handelt een werkgever bij een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar, dan heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding....

Zorgvuldig onderzoek bij melding ongewenst gedrag

25-04-2024

Veel werkgevers weten inmiddels wel dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag op het...

Werknemer met spijt van ontslag nemen, wat nu?

21-03-2024

Soms heeft een werknemer spijt van het opzeggen van zijn arbeidsovereenkomst. Kan de opzegging dan nog teruggedraaid worden? In principe nie...