Tools

De positie en taken van de FG volgens de AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 21-03-2023

Met deze checklist weet u of de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) de juiste taken heeft en de functie goed is vormgegeven.

Toegang bedrijfsgegevens bij indiensttreding regelen

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 17-03-2023

Zorg dat uw gegevens toegankelijk én veilig zijn bij een nieuwe werknemer.

Houd bedrijfs­gegevens veilig bij uitdiensttreding

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 17-03-2023

Zorg dat uw bedrijfsinformatie veilig blijft bij het vertrek van een werknemer.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 10-03-2023

In deze tool vindt u een opsomming van een groot aantal organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Technische beveiligingsmaatregelen

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 10-03-2023

In deze tool vindt u een opsomming van een groot aantal technische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Gevoelstemperatuur berekenen

Rekentool | Arbeidsomstandigheden | 09-03-2023

Gebruik deze rekentool om de gevoelstemperatuur te berekenen bij werken in kou

Werknemer heeft niet altijd recht op pauze

Video | Arbeidstijden | 02-03-2023

Een werknemer heeft pas recht op pauze als hij meer dan 5 en een half uur moet werken. In de cao kan hiervan wel worden afgeweken.

Voer efficiënt een generatiepact in bij uw organisatie

Stappenplan | Duurzame inzetbaarheid | 01-03-2023

Een generatiepact houdt oudere werknemers langer inzetbaar en maakt de weg vrij voor jongeren. Hoe werkt het invoeren van zo'n regeling?

Klopt uw crisisplan nog?

Rekentool | Bedrijfscontinuïteit | 27-02-2023

Met deze tool kunt u bepalen of u alle facetten heeft meegenomen in uw crisisplan, zoals de risico's en de impact, maar ook de communicatie.

Voorbeeld meldregeling klokkenluiders

Reglement | Klokkenluidersregeling | 24-02-2023

Gebruik deze regeling voor een klokkenluidersregeling die voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).