Tools

Het verschil tussen een deskundigenoordeel en second opinion

Video | Bedrijfsarts | 28-07-2022

Bij een second opinion laat een werknemer zich door een tweede bedrijfsarts keuren. UWV is verantwoordelijk voor het deskundigenoordeel.

Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 14-07-2022

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Re-integratietraject tweede spoor inzetten

Checklist | Re-integratie | 07-07-2022

Als een werknemer niet meer kan terugkeren binnen de organisatie bent u verplicht een passende functie buiten de organisatie te zoeken.

Mag de werkgever een tropenrooster invoeren?

Video | Arbeidstijden | 07-07-2022

Het instellen van een tropenrooster kan een maatregel zijn om bij hoge temperaturen de gezondheid van werknemers te beschermen.

Weigeren verzoek tot nevenarbeid

Maatwerkbrief | Arbeidsvoorwaarden | 27-06-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om een verzoek tot nevenwerkzaamheden van een werknemer af te wijzen.

Onbelaste verzuimbonus via de vrije ruimte

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 23-06-2022

Een verzuimbonusregeling kan voor organisaties een interessante manier zijn om te voorkomen dat werknemers zich onnodig ziek melden.

De juiste zithouding op de werkplek

Stappenplan | Werkplek | 21-06-2022

Stel uw bureau en bureaustoel goed af en verklein het risico op RSI/KANS met dit stappenplan

Werken aan het mentale welzijn van werknemers

Video | PSA | 09-06-2022

Leidinggevenden doen er verstandig aan om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van jongere werknemers.

Voorbeeld arbeidstijdenregeling

Reglement | Arbeidstijden | 03-06-2022

Gebruik dit reglement om duidelijke regels op te stellen over de arbeids- en rusttijden in uw organisatie.

Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Overeenkomst | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 25-05-2022

Zorg dat u het eigenrisicodragerschap op de juiste manier aanvraagt.