Coachend leidinggeven
Videocollege
31 minuten
26-02-2020
Delegeren
Videocollege
15 minuten
26-02-2020

Werknemer wil loonsanctie UWV: kan hij dat eisen?

Re-integratie | Publicatiedatum 30-11-2023

Eén van onze werknemers is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. UWV heeft besloten dat we voldaan hebben aan al onze re-integratieverplichtingen en dat de werknemer...

Hoe gaat de fiscus om met de bewijslast rond een (on)zakelijke lening?

Zakelijke financiering | Publicatiedatum 28-11-2023

Hoe gaat de fiscus om met de bewijslast rond een (on)zakelijke lening? Moet onze onderneming met de bewijslast komen of niet?

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 28-11-2023

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling?

Pak disfunctioneren voortvarend aan in zes stappen

Disfunctioneren Publicatiedatum 07-11-2023

Uit de wet en de rechtspraak volgt dat de werkgever de werknemer er duidelijk op moet wijzen als in zijn ogen sprake is van onvoldoende functioneren. Voor de werknemer...

Zo voorkomt u werkstress door een te hoge werkdruk

Werkdruk Publicatiedatum 26-10-2023

Werkstress heeft verschillende oorzaken. Deze kan veroorzaakt worden door de organisatie, de aard en omvang van het werk, met de werknemer als persoon of een combinatie...

Budgetteren en begroten in 7 stappen

Begroten en budgetteren Publicatiedatum 17-10-2023

Budgetteren is geen eenvoudige klus. Welke methode u het beste kunt toepassen, is afhankelijk van het doel van het budget. In deze toolbox komen al deze aspecten...

Voldoe aan de privacyregels van de AVG in 9 stappen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 28-09-2023

De strenge privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrekking op alle gevallen waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt....

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Mag een werkgever de griepprik verplichten?

Gezondheid werknemer 5 minuten | 04-12-2023

Ieder jaar stuurt de overheid een uitnodiging voor de griepprik naar iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden van het influ...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 6 minuten | 04-12-2023

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Pensioenpremie voor werkgever in Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen 6 minuten | 04-12-2023

Als we een blik werpen op de toekomst van de pensioenen, zijn er twee belangrijke aspecten waar rekening mee moet worden gehouden: de premie...

Regels en risico's voor nachtwerk

Arbeidstijden Publicatiedatum 28-11-2023

In Nederland werken zo'n 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig 's nachts. Voor nachtwerk gelden aparte regels voor arbeids- en rusttijden. Ook moet de werkgever nachtwerkers...

Diensten in de cloud

Facilitaire zaken Publicatiedatum 28-11-2023

Neemt u diensten af in de cloud? In dat geval koopt en installeert u deze niet zelf: u 'huurt' ze bij een leverancier en benadert ze via internet. De leverancier zorgt...

Inbeslagname door de gerechtsdeurwaarder

Debiteurenbeheer Publicatiedatum 28-11-2023

De gerechtsdeurwaarder heeft een wettelijke status en verricht ambtelijke werkzaamheden. De gerechtsdeurwaarder mag personen dagvaarden en voert vonnissen van de rechter...

Liftkeuring

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 22-11-2023

Uw lift moet regelmatig gecontroleerd worden. De lijst met controlepunten die de expert langsloopt, is enorm. In de infographic ziet u de controlepunten die volgens Het...