Nieuws

s

Opname levenslooptegoed 2021 in aangifte loonheffingen

Salarisadministratie | 24-02-2021 | Aangifte loonheffingen

Voor levenslooptegoed dat de werknemer nog niet heeft opgenomen, is het fictieve genietingsmoment vervroegd van 31 december 2021 naar 1 nove...

hr

Nieuwe data voor aanvragen definitieve subsidie NOW

HR | 23-02-2021 | Corona-advies

De aanvraagtermijnen van de verschillende tranches van de NOW-subsidie worden aangepast. Veel werkgevers krijgen meer tijd voor de aanvraag....

hr

Werknemer doorbetalen bij vaccinatie onder werktijd?

HR | 23-02-2021 | Verlofregelingen

Een werknemer die zich alleen onder werktijd kan laten vaccineren kan hiervoor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen als hij echt...

s

Bijlage over corona bij Handboek Loonheffingen 2020

Salarisadministratie | 22-02-2021 | Corona-advies

De Belastingdienst heeft bij het Handboek Loonheffingen een bijlage gepubliceerd met alle voor de loonheffingen relevante coronamaatregelen...

hr

Jongeren zoeken minder vaak werk in coronatijd

HR | 19-02-2021 | Corona-advies

Ondanks de coronacrisis daalde de werkloosheid in de afgelopen drie maanden, zo blijkt uit CBS-cijfers. De werkloosheid nam niet alleen af d...

s

Alleen voldoen aan voorwaarden LKV is niet genoeg

Salarisadministratie | 18-02-2021 | Aangifte loonheffingen

Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) moet een werknemer niet alleen aan de voorwaarden voldoen. De werkgever moet in...

hr

Maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemers

HR | 18-02-2021 | Arbeidsovereenkomst

Het gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit he...

hr

Handreiking voor uitvoering RVU’s

HR | 17-02-2021 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Stichting van de Arbeid publiceerden een handreiking voor de uitvoering van reg...

hr

HR-gerelateerde wetsvoorstellen onzeker door verkiezingen

HR | 16-02-2021 | Pensioen via de werkgever

Wetsvoorstellen voor nieuwe regels bij de werving en selectie en de rol van de bedrijfsarts bij de toets van het re-integratieverslag zijn v...

bv

Aanvraagloket TVL-subsidie voor 2021 is open

Ondernemen | 15-02-2021 | Corona-advies

Het mkb kan vanaf nu de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is flink opges...