Vraag & antwoord

Moet de werknemer zijn verzoek om ouderschapsverlof motiveren?

Ouderschapsverlof | 04-03-2024

Wij ontvingen onlangs een verzoek voor het opnemen van ouderschapsverlof, maar zonder motivatie. Is onze werknemer niet verplicht om uit te leggen waarvoor hij het verlof...

Hoe leggen we tijdelijk extra werk door een vaste werknemer vast?

Arbeidsovereenkomst | 04-03-2024

Op het moment komen we handen tekort binnen de organisatie, vanwege een groot project. Kunnen we een werknemer – naast zijn reguliere, vaste arbeidsovereenkomst...

Is bedrijfsgrootte van belang voor compensatie transitievergoeding?

Transitievergoeding | 04-03-2024

Onze organisatie wil graag compensatie voor de transitievergoeding aanvragen voor werknemers. Maakt het voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding uit hoeveel...

Heeft duurzaam arbeidsongeschikte werknemer recht op transitievergoeding?

Transitievergoeding | 29-02-2024

We willen het contract opzeggen van een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer. Hij krijgt een IVA-uitkering. Heeft hij recht op de transitievergoeding? Basisregel...

Kunnen we bedrijfskleding verplichten?

Arbeidsvoorwaarden | 29-02-2024

Onze organisatie wil een deel van de werknemers bedrijfskleding laten dragen. Het personeel is hier niet blij mee. Kunnen we de kleding verplichten? Uw organisatie kan...

Wat kan de werkgever doen als een werknemer steelt?

Fraude | 27-02-2024

Wij hebben u ontdekt dat een collega zich iets onrechtmatig heeft toegeëigend en ons dus bestolen heeft. Wat moet er met de werknemer gebeuren? Het is enorm verleidelijk...

Wat zijn de fiscale regels voor spaargeld eenmanszaak?

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) | 26-02-2024

Wat kan/moet ik doen met het spaargeld van mijn eenmanszaak? Gelden hier fiscale regels voor? Voor het antwoord op uw vraag geldt de zogenoemde vermogensetikettering....

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling?

Werkkostenregeling (WKR) | 23-02-2024

Als een werknemer in 2024 nog een declaratie indient voor kosten die hij in 2023 heeft gemaakt, kan ik die dan gewoon vergoeden? En zijn er speciale dingen waar ik dan...

Is een beëindigingsovereenkomst ook een vaststellingsovereenkomst?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 22-02-2024

Onze organisatie staat voor een grote reorganisatie en we willen om die reden verschillende medewerkers een voorstel doen voor beëindiging van het dienstverband...

Wat is het verschil tussen vakantie en verlof?

Verlofregelingen | 22-02-2024

Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang. Verlof is namelijk niet altijd...