Aangifte loonheffingen

Heeft uw onderneming werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Voor de door uw onderneming ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. Het tijdvak waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per vierwekenperiode, kalendermaand, kwartaal, halfjaar of jaar. 

Nieuws

Eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 staat online

30-11-2023

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is gepubliceerd door de Belastingdienst. Hierin staat informatie over de verandering...

Schenking in plaats van kerstpakket moet vooraf

29-11-2023

Als werknemers in plaats van een kerstpakket liever een schenking aan het goede doel willen doen, moeten werkgevers dat vooraf regelen. De w...

Uiterlijk 14 december wisseling aangiftetijdvak doorgeven

23-11-2023

Werkgevers die per 1 januari 2024 willen wisselen van aangiftetijdvak voor de loonheffingen van vier weken naar een maand of andersom, moete...

De fiscale regels voor een sinterklaasfeest van de zaak

20-11-2023

Werkgevers moeten de fiscale regels goed in de gaten houden als zij een sinterklaasfeest voor hun werknemers organiseren. Anders klopt – na...

Recent verschenen