Aangifte loonheffingen

Heeft uw onderneming werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Voor de door uw onderneming ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. Het tijdvak waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per vierwekenperiode, kalendermaand, kwartaal, halfjaar of jaar. 

Nieuws

De verwachte tarieven in de loonheffingen voor 2024

20-09-2023

Gisteren zijn op Prinsjesdag de plannen voor het komende kalenderjaar gepresenteerd en die bevatten al heel wat tarieven die gaan gelden van...

Arbeidskorting stijgt weer in 2024

19-09-2023

Net als in voorgaande jaren stijgt de arbeidskorting ook in 2024. Dit is te lezen in het Belastingplan 2024, dat gepresenteerd is op Prinsje...

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

11-09-2023

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering alt...

Handreiking: onjuiste sector in aangifte loonheffingen

24-08-2023

Een werkgever moet zijn aangesloten bij een sector en het is belangrijk dat hij de juiste sectorcode aangeeft in de aangifte loonheffingen....