Aangifte loonheffingen

Heeft uw onderneming werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. 

Voor de door uw onderneming ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte loonheffingen doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen moet u tegelijkertijd met de aangifte loonheffingen betalen. Het tijdvak waarover u aangifte doet en betaling moet plaatsvinden, kan verschillen van per vierwekenperiode, kalendermaand, kwartaal, halfjaar of jaar. 

Nieuws

Gevolgen scholingsbudget voor de loonheffingen

27-06-2024

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de gevolgen van het scholingsbudget voor de loonheffingen. Met dit budget kan een...

Pas de studenten- en scholierenregeling toe

26-06-2024

Nu het schooljaar ten einde loopt en scholieren vakantiebaantjes kunnen gaan aanpakken, kan de werkgever weer aan de slag met de studenten-...

De AOW-gerechtigde werknemer in de loonheffingen

13-06-2024

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, verandert er het een en ander voor de aangifte loonheffingen. Zo blijft de werknemer wel verzeker...

Altijd Whk-loon in loonaangifte voor eigenrisicodrager

12-06-2024

Het is belangrijk dat eigenrisicodragers de rubrieken voor het Whk-loon in de aangifte loonheffingen invullen, ook al is de Whk-premie 0%. V...