OR en pensioen

Wijzigingen in een pensioenregeling hebben vaak zeer ingrijpende gevolgen voor werknemers. Daarom heeft de OR op grond van artikel 27, lid 1a WOR instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst. De invoering van het nieuwe pensioen­stelsel (toolbox) is daarom ook een belangrijk onderwerp voor de OR.

Een belangrijke wijziging als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel is de manier waarop werknemers in de toekomst pensioen zullen opbouwen. Bestuurders krijgen de komende periode dus te maken met allerlei pensioenvraagstukken. Wel of niet twee regelingen naast elkaar houden, wat is het effect voor welke leeftijdsgroep en op welke manier kan de organisatie werknemers compenseren?

 

Nieuws

Instemmingsrecht OR bij pensioen, winst en sparen

28-10-2022

Regelingen op het gebied van pensioen, winstdeling en sparen vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). Wil de werkgeve...

Nogmaals uitstel voor nieuwe pensioenwet

07-10-2022

In antwoorden op Kamervragen schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat ze de invoering van de Wet toekom...

Taken OR verzwaard voor beoordeling invaren pensioen

06-04-2022

In het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen krijgt de ondernemingsraad (OR) (tijdelijk) een verzwaard takenpakket. Zo moet de OR d...

Rol OR, PVT en PV bij wijzigingen pensioenregelingen

01-04-2022

Het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in w...

Recent verschenen