Wanneer is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 06-12-2023

Verzending en ondertekening van bijvoorbeeld arbeidovereenkomsten gebeuren tegenwoordig vooral digitaal. Wanneer is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 28-11-2023

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling?

Mogen we papieren bonnen digitaal bewaren?

Bewaarplicht | Publicatiedatum 28-11-2023

Onze administratie is volledig gedigitaliseerd, maar werknemers komen met papieren bonnen. Moeten we die scannen?

Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 15-09-2023

Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen om de boeken in te zien. Afhankelijk...

Snel aan de slag met het studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 12-09-2023

Elke werkgever heeft de plicht om te kijken naar scholing van zijn personeel. Het gaat daarbij niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn werk...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 11-09-2023

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV

LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum 22-08-2023

Om voor een loonkostenvoordeel (LKV) of het lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV in aanmerking te komen, moet in elk geval uw administratie piekfijn in orde zijn....

Mag een werkgever de griepprik verplichten?

Gezondheid werknemer 5 minuten | 04-12-2023

Ieder jaar stuurt de overheid een uitnodiging voor de griepprik naar iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden van het influ...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 6 minuten | 04-12-2023

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Pensioenpremie voor werkgever in Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen 6 minuten | 04-12-2023

Als we een blik werpen op de toekomst van de pensioenen, zijn er twee belangrijke aspecten waar rekening mee moet worden gehouden: de premie...

Premie in nieuw pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum 06-12-2023

Voor de opbouw van pensioen betalen meestal zowel de werkgever als de werknemer een deel van de pensioenpremie. Onder het nieuwe pensioenstelsel gelden nieuwe regels...

Kalender 2024 met weeknummers

Projectmanagement Publicatiedatum 05-12-2023

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2024? En op welke dag valt Koningsdag? U vindt het allemaal in deze infographic, met als bonus een jaarkalender met weeknummers.

Regels en risico's voor nachtwerk

Arbeidstijden Publicatiedatum 28-11-2023

In Nederland werken zo'n 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig 's nachts. Voor nachtwerk gelden aparte regels voor arbeids- en rusttijden. Ook moet de werkgever nachtwerkers...

Diensten in de cloud

Facilitaire zaken Publicatiedatum 28-11-2023

Neemt u diensten af in de cloud? In dat geval koopt en installeert u deze niet zelf: u 'huurt' ze bij een leverancier en benadert ze via internet. De leverancier zorgt...