Wat is de Asscher-escape bij ontslag?

Ontslag | Publicatiedatum 26-05-2023

We hebben een werknemer die niet goed functioneert en de arbeidsverhouding wordt er daardoor ook niet beter op. Eigenlijk willen we ontslag voor deze werknemer, want...

Waarom is de eerstejaarsevaluatie bij re-integratie belangrijk?

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 22-05-2023

Onze werknemer is inmiddels bijna een jaar arbeidsongeschikt. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten we nu een eerstejaarsevaluatie doen. Waarom is de eerstejaarsevaluatie...

Hoe pakken we een onruststoker op de werkvloer aan?

Disfunctioneren | Publicatiedatum 19-05-2023

We hebben een werknemer die continu bezig is om onrust te stoken op het werk. Hij roddelt, zet collega's tegen elkaar op en doet moeilijk over iedere opdracht die we...

Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 09-05-2023

In deze toolbox staan voorbeelden van personeelsregelingen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, onkosten, vakantie, verlof, verzuim, ongewenst gedrag, huisregels en gedrag....

Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar en beroep Publicatiedatum 11-04-2023

De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus...

Zo berekent u het gebruikelijk loon voor de dga

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 05-04-2023

Voor zijn werk in de eigen bv moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden....

Zo regelt u goede werving & selectie voor uw organisatie

Werving en selectie Publicatiedatum 17-03-2023

Alle tijd en moeite die in een wervings- en selectieproces gaan zitten, werpen zijn vruchten af als de nieuwe werknemer goed functioneert en aan de verwachtingen voldoet....

De werkkostenregeling toepassen in zeven stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 08-03-2023

De werkkostenregeling geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te...

Opzegging van arbeidsovereenkomst door de werknemer

Arbeidsovereenkomst 6 minuten | 16-05-2023

Zowel de werkgever als de werknemer kan besluiten om het dienstverband te beëindigen. Daarbij moet de partij die de arbeidsovereenkomst eenz...

Regels voor transitievergoeding op een rijtje

Transitievergoeding 6 minuten | 16-05-2023

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontslaan van een werknemer is de transitievergoeding. Als uw organisatie het contract van een werknemer...

Waarop moet een werkgever letten bij een verzuimverzekering?

Verzuim 6 minuten | 11-05-2023

Een werkgever kan zich met een verzuimverzekering verzekeren voor de kosten van zieke werknemers. Deze kosten kunnen bij langdurige ziekte h...

Ontslaggronden combineren

Ontslag Publicatiedatum 11-05-2023

Per 2020 kunnen werkgevers voor ontbinding van een arbeidscontract weer ontslaggronden combineren. Maar niet alle ontslaggronden mogen onderdeel zijn van zo’n ‘cocktail’...

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA Publicatiedatum 09-05-2023

De WIA kent twee soorten uitkering bij arbeidsongeschiktheid: IVA en WGA. WGA bestaat op zijn beurt uit drie soorten uitkering: de LGU, de LAU en de VVU. Deze infographic...

De vier vormen van disfunctioneren

Disfunctioneren Publicatiedatum 04-05-2023

Disfunctioneren kan verschillende vormen aannemen. Voor een goede aanpak van disfunctioneren is het belangrijk goed voor ogen te hebben wat het probleem is. Als de vorm...

Onbelaste smartphones

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 25-04-2023

Er zijn drie manieren om werknemers onbelast een smartphone te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen.