Uitgelichte thema's

Toolboxen

Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-01-2022

Feestdagen zijn – zelfs in deze tijden van afstand houden en thuiswerken – voor veel werknemers een welkome onderbreking van het dagelijkse werk....

Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed

Vakantiedagen Publicatiedatum 07-01-2022

Elke werknemer heeft recht op vakantiedagen om uit te rusten van zijn werk. De werkgever moet erop toezien dat hij er ook echt af en toe tussenuit gaat en moet het loon...

Zo berekent u de correcte transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 07-01-2022

Werknemers die onvrijwillig uit dienst gaan, hebben recht op een transitievergoeding van hun werkgever. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer...

Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 30-12-2021

Deze toolbox loodst u langs de opbouw van het pensioenstelsel, de financiering van de pensioenopbouw, het invoeren en wijzigen van een pensioenregeling en de aandachtspunten...

Zo bepaalt u het gebruikelijk loon voor de dga

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 09-12-2021

Voor zijn werk in de eigen bv moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden....

Tools

Verdiepingsartikelen

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding 6 minuten | 07-01-2022

Als u een werknemer ontslaat of als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werknemer kan d...

Pas op dat de minuren van uw werknemers niet vervallen

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 04-01-2022

Als werkgever moet u uw werknemers regelmatig een overzicht geven van het aantal minuren dat zij hebben opgebouwd. Bovendien moet u er actie...

Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

Re-integratie 6 minuten | 03-01-2022

Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blij...

Infographics

De nieuwe thuiswerkvergoeding

Thuiswerken Publicatiedatum 10-01-2022

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2022 maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden aan hun werknemers. Er is een nieuwe gerichte...

De weg naar het gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 06-01-2022

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?

De werking van VCR

Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum 05-01-2022

De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden berekend via het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), volgens de grondslagaanwasmethode....

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2022

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 04-01-2022

Over het loon van de werknemers van uw organisatie moeten loonheffingen worden ingehouden. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte...

E-learning

Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst
Videocollege
9 minuten
23-01-2020
Noodzakelijkheidscriterium
Videocollege
7 minuten
07-11-2020

Vraag en antwoord

Belastingvrije cursus stoppen met roken aanbieden?
Tot 1 januari 2022 was dit mogelijk. U kon hiervoor de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen toepassen. Voorwaarde daarbij was dat de cursus deel uitmaakte van het arboplan van uw onderneming en de werknemer geen eigen bijdrage betaalde.  Vanaf 1 januari 2002 geen gerichte... Lees het hele antwoord