Uitgelichte thema's

Toolboxen

De werkkostenregeling toepassen in 6 stappen

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 19-08-2019

Elke werkgever kan een percentage van de loonsom aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers doen zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden....

Tools

Verdiepingsartikelen

Afhandeling van loonzaken met betrekking op een eerder tijdvak

Loonadministratie Publicatiedatum 25-11-2019

Soms krijgt u te maken met betalingen aan werknemers die bij een eerder tijdvak horen, bijvoorbeeld een loonsverhoging met terugwerkende kracht. U mag voor dit loon...

Vier wijzigingen voor de werkkostenregeling per 2020

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 04-10-2019

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet via het Belastingplan 2020 de voorgenomen aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) gepresenteerd. Er zijn uiteindelijk vier...

Alles over boetes rond de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 17-09-2019

Rondom de loonaangifte moet u zich aan de regels houden: u moet op tijd de juiste gegevens aan de Belastingdienst verstrekken, elk tijdvak aangifte doen én de loonheffingen...

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen van...

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 17-09-2019

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onderneming ook wel zo’n gulle...

De bijzonderheden van fictieve dienstbetrekkingen

Loonadministratie Publicatiedatum 17-09-2019

U kunt te maken krijgen met de situatie dat er geen sprake is van een dienstbetrekking met een bepaalde opdrachtnemer, maar dat u de arbeidsrelatie voor de loonheffingen...

Infographics

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2019

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 15-08-2019

Heeft u werknemers in dienst, dan krijgt u natuurlijk te maken met loon. Zij werken immers niet voor niets. Over dit loon moet u loonheffingen inhouden. Deze loonheffingen...

Zorgverzekeringswet in de loonheffingen 2019

Premies werknemersverzekeringen Publicatiedatum 14-08-2019

De meeste Nederlanders zijn verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat zij zelf een basisverzekering moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar...

Zakelijk diner onbelast vergoeden

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 14-08-2019

Als een werknemer gaat dineren met een zakelijke relatie en een collega voor de gezelligheid aanschuift, kan uw organisatie de kosten van dat diner achteraf voor haar...

Wettelijk minimumloon in de lift

Minimumloon Publicatiedatum 14-08-2019

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar hoger. Werkgevers moeten vanaf die momenten dan ook een hoger loon gaan betalen aan de werknemers die precies dat wettelijk...

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA Publicatiedatum 14-08-2019

Alle re-integratie-inspanningen ten spijt kan het toch gebeuren dat een werknemer na twintig maanden ziekte nog steeds niet in staat is om weer (volledig) te gaan werken....

E-learning

Cafetariaregeling
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 24-06-2016
Uitdiensttreding van werknemers
Videocollege
7 minuten
Publicatiedatum: 09-09-2016

Vraag en antwoord

Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten door de WAB?
Voor payrollwerknemers veranderen er door de invoering van de WAB 2 zaken. De payrollorganisatie moet dit in de payrollovereenkomsten verwerken:  Gelijke arbeidsvoorwaarden Payrollwerknemers hebben per 1 januari 2020 recht op dezelfde rechtspositie en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden... Lees het hele antwoord