Uitgelichte thema's

Toolboxen

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 16-04-2021

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen

Identificatieplicht Publicatiedatum 30-03-2021

Nieuwe werknemers mogen pas aan het werk als uw organisatie aan de identificatieplicht heeft voldaan. In deze toolbox leest u wat daar allemaal bij komt kijken. De werkgever...

Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen

Instemmingsrecht Publicatiedatum 30-03-2021

Met deze toolbox kunnen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder de instemmingsprocedure zorgvuldig inrichten. Dit zorgt voor een efficiënte en effectieve samenwerking...

Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 23-02-2021

In deze toolbox staan voorbeelden van personeelsregelingen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, onkosten, vakantie, verlof, verzuim, ongewenst gedrag, huisregels en gedrag. Ook...

Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 27-01-2021

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen...

Tools

Verdiepingsartikelen

Leg het accent op de sterke punten van uw medewerkers

Functioneren en beoordelen 5 minuten | 12-05-2021

Tot voor kort werden hoger opgeleiden met de grootste doorgroeimogelijkheden vaak als talent gezien. Exclusieve programma’s stoomden hen kla...

Het wettelijke instructierecht is begrensd

Arbeidsvoorwaarden 4 minuten | 07-05-2021

Een werkgever kan tot op zekere hoogte verplichtingen opleggen aan werknemers zonder dat zij of uw OR daarmee moeten instemmen. Bij zulke vo...

Bestuurder kan werknemers om een loonoffer vragen

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 07-05-2021

Door de coronacrisis verkeren veel organisaties in zwaar weer. Sommige werkgevers vragen werknemers om een loonoffer. Uw bestuurder heeft hi...

Infographics

Reorganiseren zonder ontslagen

Reorganisatie Publicatiedatum 12-05-2021

Bij een reorganisatie hoeven niet altijd gedwongen ontslagen te vallen. Sterker nog: afscheid nemen van werknemers is niet de enige manier om te reorganiseren. Er zijn...

Anoniem solliciteren

Werving en selectie Publicatiedatum 26-04-2021

Bij anoniem solliciteren worden in het cv, de sollicitatiebrief en/of het sollicitatiesysteem een aantal persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat de identiteit van...

Vakantiebijslag betalen over het loon

Vakantiebijslag Publicatiedatum 22-04-2021

Een werkgever moet in principe minimaal 8% vakantiebijslag betalen over het brutoloon van de werknemer.

Het OR-werk stroomlijnen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 01-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt het medezeggenschapswerk de nodige wettelijke kaders. OR en bestuurder hebben echter ook nog ruimte om zelf invulling te geven...

E-learning

Analytisch en creatief denken
Videocollege
23 minuten
26-02-2014
Opleiden
Videocollege
29 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Kunnen we een gevaccineerde werknemer verplichten naar het werk te komen?
U kunt een werknemer niet verplichten naar het werk te komen als deze gevaccineerd is. Iedereen moet zich houden aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dat betekent: ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Dit staat op de website van de Rijksoverheid. Bijkomend... Lees het hele antwoord