Analytisch en creatief denken
Videocollege
23 minuten
26-02-2020
Opleiden
Videocollege
29 minuten
26-02-2020

Moeten we de aansprakelijkheid van vrijwilligers verzekeren?

Vrijwilligers | Publicatiedatum 27-02-2024

Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt? Kunnen wij een beroep doen op onze bestaande verzekering als een vrijwilliger schade aanricht,...

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 23-02-2024

Als een werknemer in 2024 nog een declaratie indient voor kosten die hij in 2023 heeft gemaakt, kan ik die dan gewoon vergoeden? En zijn er speciale dingen waar ik dan...

Is een beëindigingsovereenkomst ook een vaststellingsovereenkomst?

Ontslag met wederzijds goedvinden | Publicatiedatum 22-02-2024

Onze organisatie staat voor een grote reorganisatie en we willen om die reden verschillende medewerkers een voorstel doen voor beëindiging van het dienstverband...

Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Loonbeslag Publicatiedatum 21-02-2024

Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor...

Zo maakt uw organisatie afspraken over flexibele beloning

Beloning Publicatiedatum 19-02-2024

Steeds vaker kunnen werknemers een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf kiezen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot uitruilen van loonbestanddelen via een cafetariasysteem,...

In negen stappen naar een goede strategische personeelsplanning...

Strategische personeelsplanning (SPP) Publicatiedatum 15-02-2024

Welke invloed de ontwikkelingen hebben op de vraag naar arbeid (zoals flexibel zijn, abstracter kunnen denken) en op het aanbod van arbeid (zoals hogere pensioenleeftijd,...

Zo behandelt u de reiskosten van werknemers correct

Reiskosten Publicatiedatum 14-02-2024

Een reiskostenvergoeding aan werknemers geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk bij zakelijke reizen. Om onbelast te kunnen blijven, moet de vergoeding aan bepaalde...

Snel aan de slag met afspraken over zakelijk fietsen

Fiets van de zaak Publicatiedatum 14-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden worden steeds populairder. Het faciliteren van een fiets voor werknemers kan zo'n arbeidsvoorwaarde zijn. Er zijn diverse mogelijkheden voor...

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding 6 minuten | 23-02-2024

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werkneme...

Deelname aan het verkeer slim verzekeren

Ondernemersverzekeringen 4 minuten | 21-02-2024

Veel werknemers moeten voor hun werk de weg op. Er zijn natuurlijk de onderhoudsmonteurs en de verkopers die dagelijks in de auto zitten. Ma...

Rol van de OR bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 19-02-2024

Om de belangen van werknemers goed te kunnen behartigen, beschikt de ondernemingsraad over verschillende rechten en bevoegdheden. Deze zijn...

Analoge of digitale OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 12-02-2024

Uw OR heeft de taak om de verkiezingen voor de nieuwe OR te organiseren. Deze kunnen analoog of digitaal plaatsvinden. Ook een combinatie – hybride verkiezingen...

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Rechten van de OR Publicatiedatum 09-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Staat de ketenregeling nog een tijdelijk contract toe?

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 08-02-2024

Door de ketenregeling is het werken op basis van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet tot in het oneindige mogelijk. Welke mogelijkheden hebben werkgevers...

Een webinar organiseren

Zakelijke communicatie Publicatiedatum 06-02-2024

Wilt u een seminar van uw organisatie bereikbaar maken voor een groter publiek, dat bijvoorbeeld verder weg woont of thuiswerkt? Organiseer dan een webinar! Technisch...