OR en financiële zaken

De OR moet niet alleen de belangen van werknemers, maar ook die van de organisatie als geheel in de gaten houden. Hoe de organisatie er financieel voorstaat, is daarbij een belangrijk aspect. De bestuurder moet de OR informeren over de financiële positie en vooruitzichten van de organisatie (artikel 31a WOR) en de OR in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen bij belangrijke voorgenomen financiële besluiten (artikel 25 WOR). Denk aan belangrijke investeringen, het aanvragen van krediet of de keuze voor het eigenrisicodragerschap.

Het is van belang dat de OR weet welke financiële gegevens de raad kan inzien en raadplegen en welke informatie de OR daaruit kan afleiden. Het is dus handig als OR-leden beschikken over enige financiële basiskennis. OR-leden hoeven echter geen financieel specialist te zijn. De OR mag namelijk ook een externe deskundige inschakelen om zicht te laten adviseren (artikel 16 WOR). 

Nieuws

De bestuurder rapporteert: de jaarrekening

01-09-2023

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op informatie over het financiële reilen en zeilen van de organisatie: de jaarrekening is hierbij van...

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

03-02-2023

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelij...

Rol OR bij (dreigend) faillissement

18-01-2023

In 2022 gingen 2.144 bedrijven failliet, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is het op één n...

Wijziging WOR: accountantsverklaring moet soms naar OR

04-01-2023

Per 1 januari 2023 is in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een nieuwe verplichting voor accountants opgenomen. Maakt een accountant zich...