Verzuim

Werknemers kunnen zich ziek melden vanwege allerlei redenen. Sommige redenen zijn veroorzaakt door het werk. Dit kan te maken hebben met stressgerelateerde klachten, maar ook met de lichamelijke inspanning die zij moeten leveren. Voor een werkgever is het goed om hier inzicht in te hebben, zodat hij gerichte maatregelen kan nemen tegen verzuim. Een zieke werknemer kost de organisatie immers veel geld en inspanning. Gelukkig hoeft verzuim niet altijd te betekenen dat een werknemer langdurig afwezig is. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat moeten we doen na een ziekmelding vanwege een arbeidsconflict?
Als blijkt dat de werknemer niet echt ziek is, maar zich heeft ziekgemeld naar aanleiding van een arbeidsconflict (verdiepingsartikel), zal de bedrijfsarts voorstellen doen om het conflict op te lossen. De eerste stap is dus een bezoek regelen aan de bedrijfsarts.

Wat mogen we vragen en registreren na een ziekmelding en wat niet?
Vooral de privacy van zieke werknemers zorgt nog dagelijks voor hoofdbrekens, onder meer door de verschillende opvattingen en meningen die overal te vinden zijn. In dit verdiepingsartikel leest u alles wat u moet weten.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat kan arboprofessional adviseren bij een verslaafde werknemer?

Verzuim 4 minuten | 31-08-2021

Het is een zware opgave voor uw werkgever: een werknemer die smacht naar drank of drugs of zelfs verslaafd is. Niet alleen de goede naam van...

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

De aandachtspunten bij de verzuim-ontzorgverzekering

Verzekeringen 4 minuten | 04-10-2019

Per 1 januari 2020 hebben verzekeraars een nieuwe verzuimverzekering op de markt gebracht; de zogenoemde verzuim-ontzorgverzekering. Als arb...

Infographics

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 24-09-2020

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

E-learning

Verzuim op de werkvloer deel 1
Videocollege
15 minuten
12-11-2020
Verzuim op de werkvloer deel 2
Videocollege
27 minuten
12-11-2020

Vraag en antwoord

Wat kan een werkgever afleiden uit verzuimgegevens?
Uw onderneming moet de (feitelijke) gegevens rond ziekteverzuim en reintegratie uiteraard ook vastleggen. Dat moet zorgvuldig gebeuren! Het hiervoor gebruikte interne of externe verzuimregistratiesysteem moet dan ook aan strenge eisen voldoen. Wettelijke verplichting De registratie en... Lees het hele antwoord