Verzuim

Soms is verzuim veroorzaakt door het werk. Dit kan te maken hebben met stressgerelateerde klachten, maar ook met de lichamelijke inspanning die werknemers moeten leveren. Voor een werkgever is het goed om hier inzicht in te hebben, zodat hij gerichte maatregelen kan nemen tegen verzuim. Een zieke werknemer kost de organisatie immers veel geld en inspanning. Gelukkig hoeft verzuim niet altijd te betekenen dat een werknemer langdurig afwezig is. 

Op deze pagina vindt u links naar het laatste nieuws over verzuim, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hier verdiepingsartikelen en praktische tools, zoals stappenplannen en standaardbrieven, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie. Voor meer specifieke informatie over verlofregelingen kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Wat moeten we doen na een ziekmelding vanwege een arbeidsconflict?

Als blijkt dat de werknemer niet echt ziek is, maar zich heeft ziekgemeld naar aanleiding van een arbeidsconflict (verdiepingsartikel), zal de bedrijfsarts voorstellen doen om het conflict op te lossen. De eerste stap is dus een bezoek regelen aan de bedrijfsarts.

Wat mogen we vragen en registreren na een ziekmelding en wat niet?

Vooral de privacy van zieke werknemers zorgt nog dagelijks voor hoofdbrekens, onder meer door de verschillende opvattingen en meningen die overal te vinden zijn. In dit verdiepingsartikel leest u alles wat u moet weten.

 

Verzuim op de werkvloer deel 1
Videocollege
15 minuten
12-11-2020
Verzuim op de werkvloer deel 2
Videocollege
27 minuten
12-11-2020

Wat zijn de taken van de casemanager?

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 22-06-2022

Onze arbodienst wil voor een langdurig zieke werknemer een casemanager inschakelen. Wat is het voordeel daarvan, en wat doet hij precies?

Hoe problemen op het werk door alcohol en drugs voorkomen?

Preventie | Publicatiedatum 24-02-2022

Binnen onze organisatie is veilig werken erg belangrijk, vanwege de risico's die het werk met zich meebrengt. Onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen...

Wat kan een werkgever afleiden uit verzuimgegevens?

Verzuim | Publicatiedatum 11-06-2020

Wat kan een werkgever afleiden uit een percentage verzuim per werknemer of uit een algemene verzuimregistratie?

OR & goed doordacht ziekteverzuimbeleid

Verzuim 6 minuten | 09-12-2022

Uitval van werknemers vanwege arbeidsongeschiktheid is een actueel onderwerp. Niet alleen vanwege Covid-19-gerelateerde klachten, maar ook v...

Ontslag wegens frequent verzuim is in de praktijk een hele opgave

Ontslag 6 minuten | 04-11-2022

Iedere werknemer is weleens ziek. Vervelend, maar vaak is verzuim tijdelijk en kan de werknemer weer snel aan de slag. Soms duurt de afwezig...

Geen premiekorting meer bij collectieve zorgverzekering

Verzuim 4 minuten | 24-08-2022

Veel werkgevers bieden het aan werknemers aan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde: de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zor...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 20-06-2022

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Heeft u een vraag over Verzuim?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Verzuim?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie