Verzuim

Soms is verzuim veroorzaakt door het werk. Dit kan te maken hebben met stressgerelateerde klachten, maar ook met de lichamelijke inspanning die werknemers moeten leveren. Voor een werkgever is het goed om hier inzicht in te hebben, zodat hij gerichte maatregelen kan nemen tegen verzuim. Een zieke werknemer kost de organisatie immers veel geld en inspanning. Gelukkig hoeft verzuim niet altijd te betekenen dat een werknemer langdurig afwezig is. 

Als blijkt dat de werknemer niet echt ziek is, maar zich heeft ziekgemeld naar aanleiding van een arbeidsconflict, zal de bedrijfsarts voorstellen doen om het conflict op te lossen. De eerste stap is dus een bezoek regelen aan de bedrijfsarts.

Nieuws

Verzuimcijfers kunnen OR inzicht bieden

19-01-2024

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2023 was 4,6%. Daarmee is het voor het eerst sinds 2014 iets gedaald. In 2022 was het verzuimpercentage...

Melden en diagnosticeren beroepsziekten in de knel

11-01-2024

Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het aantal meldingen neemt echter...

Complex verzuim vraagt om integrale aanpak

02-01-2024

Complex verzuim is verzuim dat heel lang duurt en waarvan niet duidelijk is waardoor het veroorzaakt wordt. Bij diverse verzuimgevallen komt...

Gezonde voornemens van werknemers ondersteunen

02-01-2024

Als werknemers een gezond leven leiden, zullen zij minder vaak verzuimen en minder zorg nodig hebben. Helaas houden veel werknemers hun goed...