E-learning

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minuten24-06-2020

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...

Overlegrecht van de OR

Overlegrecht OR: artikel 24 WOR 17 minuten01-06-2020

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...

Informatierecht van de OR

Informatierecht 12 minuten22-05-2020

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteune...