E-learning

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minuten24-06-2016

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...

Overlegrecht van de OR

Overlegvergadering 17 minuten01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...

Informatierecht van de OR

Informatierecht 12 minuten22-05-2014

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteune...

Introductiecursus Ondernemingsraad

Ondernemingsraad 10 minuten26-02-2014

Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan...