Toolboxen

Zo bereidt uw organisatie zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | Publicatiedatum 05-02-2024

De Wet toekomst pensioenen vraagt om aanpassing van vrijwel alle pensioenregelingen. Ook al hoeft de transitie pas per 2028 afgerond te zijn, uw onderneming heeft geen...

Zo zorgt u voor een organisatie zonder arbeidsconflicten

Conflicthantering | Publicatiedatum 31-01-2024

Iedere organisatie krijgt vroeg of laat wel met een interne conflictsituatie te maken. Dat kan een situatie zijn tussen collega’s onderling of tussen de werkgever...

Veilig werken bij extreem weer regelt u in zes stappen

Arbeidsomstandigheden | Publicatiedatum 18-01-2024

Deskundigen voorspellen dat we vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatveranderingen. Maar wat de oorzaak ook is: tijdens een onweersbui,...

Zo regelt uw organisatie de loondoorbetaling bij ziekte correct

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 13-01-2024

De hoofdregel is dat de werkgever aan arbeidsongeschikte werknemers die bij de organisatie in dienst zijn, twee jaar lang het loon moet doorbetalen. Is de werknemer dan...

Snel aan de slag met loonopschorting of loonstop bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte | Publicatiedatum 12-01-2024

Als een zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, moet uw organisatie kunnen ingrijpen. De werkgever heeft in zo'n situatie de keuze tussen twee...

Zo voorkomt u werkstress door een te hoge werkdruk

Werkdruk | Publicatiedatum 26-10-2023

Werkstress heeft verschillende oorzaken. Deze kan veroorzaakt worden door de organisatie, de aard en omvang van het werk, met de werknemer als persoon of een combinatie...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

Balans werk-privé | Publicatiedatum 29-08-2023

Eén op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting...

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken en hybride werken | Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Zo maakt u afspraken en beleid over thuiswerken

Thuiswerken en hybride werken | Publicatiedatum 15-08-2023

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken....