Toolboxen

Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden | Publicatiedatum 30-04-2024

In deze toolbox vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. U vindt duidelijke informatie over wat een beëindigingsovereenkomst...

Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag | Publicatiedatum 22-04-2024

Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie....

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 06-03-2024

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Zo maakt uw organisatie afspraken over flexibele beloning

Beloning | Publicatiedatum 19-02-2024

Steeds vaker kunnen werknemers een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf kiezen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot uitruilen van loonbestanddelen via een cafetariasysteem,...

In negen stappen naar een goede strategische personeelsplanning (SPP)

Strategische personeelsplanning (SPP) | Publicatiedatum 15-02-2024

Welke invloed de ontwikkelingen hebben op de vraag naar arbeid (zoals flexibel zijn, abstracter kunnen denken) en op het aanbod van arbeid (zoals hogere pensioenleeftijd,...

Snel aan de slag met duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen | Publicatiedatum 09-02-2024

De overheid komt met steeds meer regelgeving om de klimaatdoelen te halen en een duurzame economie te creëren. Op hun beurt stellen ook werknemers, klanten en leveranciers...

Zo bereidt uw organisatie zich voor op het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | Publicatiedatum 05-02-2024

De Wet toekomst pensioenen vraagt om aanpassing van vrijwel alle pensioenregelingen. Ook al hoeft de transitie pas per 2028 afgerond te zijn, uw onderneming heeft geen...

Slim investeren met uw onderneming doet u zo

Investeren | Publicatiedatum 03-01-2024

Om uw onderneming te laten groeien en floreren, ontkomt u er niet aan om te investeren in bedrijfsmiddelen. Hierbij krijgt u te maken met een aantal belangrijke fiscale...

Zo voorkomt u werkstress door een te hoge werkdruk

Werkdruk | Publicatiedatum 26-10-2023

Werkstress heeft verschillende oorzaken. Deze kan veroorzaakt worden door de organisatie, de aard en omvang van het werk, met de werknemer als persoon of een combinatie...

Budgetteren en begroten in 7 stappen

Begroten en budgetteren | Publicatiedatum 17-10-2023

Budgetteren is geen eenvoudige klus. Welke methode u het beste kunt toepassen, is afhankelijk van het doel van het budget. In deze toolbox komen al deze aspecten...