Preventie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Door preventie is het mogelijk bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en beroepsziektes te voorkomen. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (toolbox) en het bijbehorende plan van aanpak. 

Elke onderneming met 25 werknemers of meer moet volgens de Arbowet tenminste een preventiemedewerker in dienst hebben. Bij kleinere ondernemingen mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen. Ook bedrijfshulpverlening is belangrijk om werknemers bij incidenten in veiligheid te brengen. Ook een PMO of PAGO kan bijdragen aan de preventie van ongevallen, arbeidsongeschiktheid of beroepsziekten.

Nieuws

Gids voor bedrijfsarts voor advies over gezonde leefstijl

18-07-2024

Een gezonde leefstijl draagt bij aan de gezondheid van werknemers. Juist de bedrijfsarts is in de positie om hierover advies te geven. Bedri...

Toename van agressie en geweld tegen werkenden

10-07-2024

Geweld tegen hulpverleners zoals politieagenten en ambulancepersoneel en andere werkenden komt steeds vaker voor. Werkgevers zijn verplicht...

Europees actieplan ter preventie van kanker door werk

04-07-2024

Jaarlijks sterven er in de Europese Unie meer dan 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker. Reden om het EU-actieplan Roadmap on Carcinoge...

Verzekering bhv eerder noodzaak dan luxe

26-06-2024

Natuurlijk wordt een bhv’er opgeleid om zo veilig mogelijk te werken. Toch kan er tijdens noodsituaties van alles misgaan. De werkgever is a...