Preventie

Door preventie is het mogelijk om problemen op de werkvloer te voorkomen. Er worden maatregelen getroffen waardoor de kans op een ongeval of ziekte bij de werknemers verkleint. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook moet iedere onderneming minstens één preventiemedewerker aanwijzen.

Uitgelicht

Vraag eens wat vaker hoe het met ze gaat

Waar het de arbeidsomstandigheden van uw organisatie betreft, gaan niet alleen om de maatregelen die de werkgever neemt, maar ook om...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 05-07-2019

Bedrijven moeten inpandige rookruimtes in 2022...

Organisaties die er een rookruimte op nahouden, moeten zich erop voorbereiden dat deze moet worden gesloten. Dit moet uiterlijk in...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 12-12-2019

Met preventie is bedrijfsbrand vaak te voorkomen

Organisaties die te maken krijgen met brand, moeten natuurlijk allereerst zorgen dat er een goed vluchtplan is en dat iedere werknemer...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

Het nieuwe coronavirus heeft Nederland bereikt. Organisaties moeten zich dus wapenen tegen COVID-19, bijvoorbeeld door werknemers thuis...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 28-02-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

PMO en PAGO

Preventie 5 minuten | 23-12-2019

Schaarste op de arbeidsmarkt, voortdurend vernieuwen en werkdrukte: voor een werkgever is het dus een slimme strategie om te bevorderen da...

Invloed van agile werken op het ziekteverzuim van de medewerkers

Preventie 5 minuten | 04-09-2019

‘Werk jij al agile?’ U hoort het steeds meer. Agile werken is in opkomst, omdat het daardoor mogelijk is om beter in te spelen op verander...

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

Preventie 3 minuten | 31-07-2019

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het kader va...

Infographics

Toetsenbord reinigen

Preventie Publicatiedatum 24-03-2020

Ziektekiemen (waaronder het coronavirus) kunnen enige tijd in leven blijven op materialen. Hoe kunt u dat het beste (laten) aanpakken?

Schone handen in 10 stappen

Preventie Publicatiedatum 05-03-2020

Regelmatig de handen wassen met zeep verkleint de kans op verspreiding van virussen en bacterien.

Vangnet of maatwerk?

Arbowet Publicatiedatum 30-07-2019

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht zich bij zijn preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid te laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen. Hij heeft de...

Nieuwe beweegrichtlijnen

Preventie Publicatiedatum 30-07-2019

De Gezondheidsraad heeft nieuwe beweegrichtlijnen gepubliceerd. Regelmatig bewegen levert gezondheidswinst op, ook op het werk. De richtlijnen zijn een minimum; méér...

Vraag en antwoord

Mag de werkgever roken voor de entree verbieden?
Een streng rookbeleid is belangrijk voor werkgevers. Rokende werknemers hebben namelijk een hoger ziekteverzuim. Daarom voeren werkgevers een streng rookbeleid; om een werkplek te kunnen waarborgen die geen nadelige invloed heeft op de gezondheid van hun werknemers. Werkgever moet zorgen... Lees het hele antwoord