Preventie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Door preventie is het mogelijk bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en beroepsziektes te voorkomen. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (toolbox) en het bijbehorende plan van aanpak. 

Elke onderneming met 25 werknemers of meer moet volgens de Arbowet tenminste een preventiemedewerker in dienst hebben. Bij kleinere ondernemingen mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen. Ook bedrijfshulpverlening is belangrijk om werknemers bij incidenten in veiligheid te brengen. Ook een PMO of PAGO kan bijdragen aan de preventie van ongevallen, arbeidsongeschiktheid of beroepsziekten.

Nieuws

Leidinggevende bepalend voor welzijn en werkplezier

31-05-2023

Leidinggevenden in een organisatie hebben een grote invloed op het welzijn en welbevinden van de werknemers. Werknemers die steun ervaren va...

Levenslange gezondheidsschade door trillingen in werk

24-05-2023

Volgens TNO is het risico van trillingen de afgelopen 15 jaar nauwelijks afgenomen. En dat is zorgwekkend, want trillingen tijdens werkzaamh...

Verbetering duurzame inzetbaarheid door amplitie

23-05-2023

Voor de arboprofessional is preventie belangrijk om werknemers gezond en tevreden aan het werk te houden. Daarbij wordt een steeds groter be...

Brandpreventie ook belangrijke taak voor bhv

17-05-2023

Brandpreventie is minstens zo belangrijk als de bedrijfshulpverlening zelf als er eenmaal brand uit zou breken. Goed geïnformeerde werknemer...