Preventie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Door preventie is het mogelijk bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en beroepsziektes te voorkomen. De risico’s en preventiemaatregelen worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (toolbox) en het bijbehorende plan van aanpak. 

Elke onderneming met 25 werknemers of meer moet volgens de Arbowet tenminste een preventiemedewerker in dienst hebben. Bij kleinere ondernemingen mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen. Ook bedrijfshulpverlening is belangrijk om werknemers bij incidenten in veiligheid te brengen. Ook een PMO of PAGO kan bijdragen aan de preventie van ongevallen, arbeidsongeschiktheid of beroepsziekten.

Nieuws

Gevolgen COVID 19-pandemie voor gezondheid EU-werknemers

27-02-2024

Om de gevolgen van de coronapandemie voor werknemers in de EU kaart te brengen heeft het European Agency for Safety and Health at Work een g...

Boost voor preventie met Preventief Medisch Onderzoek

22-02-2024

Werkgevers die het Preventief Medisch Onderzoek willen inzetten voor preventie moeten ervoor zorgen dat werknemers enthousiast worden om era...

Veilig gedrag op werkvloer stimuleren vraagt creatieve aanpak

20-02-2024

Om werknemers aan te moedigen zich anders te gaan gedragen op de werkvloer, werken aansprekende voorbeelden beter dan allerlei bewijzen uit...

Werkcultuur in Nederland onvoldoende gericht op bewegen

13-02-2024

Door bewegingsarmoede kunnen mensen allerlei aandoeningen krijgen en lopen ze risico vroegtijdig te overlijden. De Nederlandse Sportraad adv...

Recent verschenen