Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent dat uw organisatie rekening houdt met de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de planeet. De druk op het bedrijfsleven om klimaat- en milieuvriendelijk te handelen wordt steeds groter. Zowel extern als intern. In lijn met internationale verdragen scherpt de overheid de regelgeving aan om een duurzame, circulaire economie te creëren. Op hun beurt stellen ook werknemers, klanten en leveranciers steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van uw organisatie.

Organisaties ontkomen er dus niet aan om te verduurzamen. Duurzaam ondernemen is voor iedere organisatie een ‘must’ en is ook nooit ‘af’. Om het bedrijfsleven hierbij tegemoet te komen, stelt de overheid allerlei regelingen en subsidies ter beschikking, waarvoor uw organisatie in aanmerking kan komen.

De termen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil. Terwijl duurzaam ondernemen vooral draait om ecologisch verantwoord ondernemen (‘planet’), staat bij MVO het sociale aspect centraal (‘people’). In de praktijk gaan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen echter meestal hand in hand.

 

Wat is het verschil tussen klimaat en milieu?

Duurzaam ondernemen | Publicatiedatum 28-03-2023

We willen binnen onze organisatie aan de slag met de klimaatdoelstellingen van het kabinet. We merken tijdens gesprekken hierover dat we de woorden klimaat en milieu...

Wat houden de MIA en de Vamil precies in?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 11-01-2023

Ik heb gehoord dat ik onder de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), fiscaal voordelig kan investeren in milieuvriendelijke...

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Ondernemersaftrek | Publicatiedatum 11-01-2023

Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?

Zo gaat uw OR proactief aan de slag met het klimaatbeleid

Duurzaam ondernemen Publicatiedatum 31-03-2023

De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft de kans om de zorg voor het...

Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 31-05-2022

Integrated reporting, oftewel rapporteren in de vorm van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van...

Verduurzaming van uw organisatie vraagt om een meerjarenplan

Duurzaam ondernemen 6 minuten | 14-03-2023

Wil uw OR écht een bijdrage leveren aan klimaat- en milieuzorg, dan is een langetermijnaanpak van belang. Uw OR kan onder meer het onderwerp...

Klimaatverandering beïnvloedt arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden 4 minuten | 02-03-2023

U heeft het vast niet gemist: er is een klimaatcrisis. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de arbeidsomstandigheden. Als het warmer w...

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Investeren 6 minuten | 14-02-2023

Bent u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) van plan om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddele...

Regelingen en subsidies voor energiebesparing en vergroening

Duurzaam ondernemen Publicatiedatum 26-09-2022

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO...

Energielabel C voor kantoren

Bedrijfshuisvesting Publicatiedatum 19-05-2022

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Zonder dat label mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt. De eigenaar van het kantoorpand...

OR & de zorg voor het milieu

Ondernemingsraad Publicatiedatum 11-01-2022

Het Nederlandse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten maatregelen treffen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord (2019) te voldoen. Bij...

Keurmerken op kantoor

Publicatiedatum 15-08-2019

Onder duurzaam werken valt ook het aanschaffen van apparatuur die zuinig is en geproduceerd met zo min mogelijk milieubelasting. Keurmerken kunnen u helpen een goede...

Heeft u een vraag over Duurzaam ondernemen?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Duurzaam ondernemen?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie